Etusivu » Blogi » WHO suosittelee avoimen dialogin mallia

WHO suosittelee avoimen dialogin mallia

”Suomalainen avoimen dialogin hoitomalli on mukana WHO:n uudessa ohjeistuksessa, jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien ja toipumisorientaation toteutumista mielenterveyspalveluissa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyössä kehittämä avoimen dialogin hoitomalli kehitettiin alkujaan skitsofrenian hoitoon. Mallia on sovellettu myös masennuksen, unettomuuden ja elämänkriisien kohtaamiseen.

WHO on ilmaissut huolen mielenterveyshoidon vaikuttavuudesta. Esimerkiksi vaikeista mielenterveysongelmista kärsivien elinajanodote on 15–20 vuotta muuta väestöä lyhyempi. Mielenterveyspalvelut eivät myöskään tue riittävästi itsemääräämisoikeuden kaltaisia ihmisoikeudellisia asioita.

WHO:n uudessa ohjeistuksessa esitetään 22 mielenterveyshoidon mallia, joissa kiinnitetään erityistä huomiota potilaan ihmisoikeuksien toteutumiseen ja joita olisi tulevaisuudessa syytä tutkia lisää. Yksi WHO:n malleista on Suomessa kehitetty avoimen dialogin hoitomalli.

Avoimen dialogin hoitomallissa mielenterveyspalvelut organisoidaan niin, että psyykkiseen kriisiin pystytään vastaamaan välittömästi. Hoito viedään kotiin ja sosiaalinen verkosto kutsutaan hoidon osapuoleksi.”

Näin kirjoittaa Ulla Toikkanen Lääkärilehdessä 11.6.2021 Lääkärilehti – Suomalainen mielenterveyshoidon malli osaksi WHO:n hoitosuosituksia (laakarilehti.fi). WHO:n tuoreet ihmiskeskeisyyttä ja ihmisoikeuksia mielenterveyden hoidossa painottavat ohjeet on luettavissa Guidance and technical packages on community mental health services (who.int) ja ohjeiden julkistamistilaisuus katsottavissa LIVE: Online launch event – Guidance and technical packages on community mental health services – YouTube

Alkujaan Avoimen dialogin mallin kehittivät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Jyväskylä yliopisto skitsofrenian hoitoon. Malli mainitaan yhtenä esimerkkinä WHO:n kriteereihin sopivista hyvistä mielenterveystyön käytännöistä. Kirjoitin avoimen dialogin mallista vuonna 2016 Kohti avointa dialogia – Liinanblogi ja vuonna 2017 Hyvä Suomi! Avoimen dialogin malli maailmalla – Liinanblogi

Uusissa WHO:n suosituksissa on huomionarvoista se, että niissä ehdotetaan siirtymistä biolääketieteellisestä mallista enemmän ihmisoikeuksia, valinnan mahdollisuuksia, toipumista ja vapautta paremmin kunnioittaviin mielenterveystyön käytäntöihin.

Hyvät asiat etenevät. Ehkä hitaasti, mutta etenevät kuitenkin.

Lääkärilehden jutussa psykologi, tutkijatohtori Tomi Bergström toteaa, että Suomessa kiinnostus avoimen dialogin hoitomallin ja muidenkin WHO:n esittelemien mallien tutkimista ja kehittämistä kohtaan on toistaiseksi ollut valitettavan vähäistä.

– Toivon, että WHO:n ohjeistukset innostavat ihmisiä enemmän kehittämään mielenterveyspalveluita tutkimuksen keinoin. Myös avoimen dialogin hoitomallissa on lähtökohtaisesti ollut kyse palveluiden kehittämisestä tieteen keinoin. Osallistavan ja arjen työssä tehtävän tutkimuksen avulla voidaan katsoa, mitkä asiat palveluissa todella toimivat ja mitkä taas eivät. Tällöin tieto on välittömästi kaikkien asianomaisten käytössä. Lisäksi kerättyä tietoa voidaan käyttää erilaisten hoitokäytäntöjen vaikuttavuuden arvioimiseen, Bergström kertoo Lääkärilehdessä ja  tiedotteessa.