Yhdistävä lääketiede ry

Mitä se on?

Ennakoivan terveydenhoidon hankkeessa keskustelemme ja tuomme monipuolisesti esiin keinoja, jotka edistävät terveyttä, ennaltaehkäisevät sairauksia, sekä estävät sairauksien pitkittymistä. Ydinkysymys on mikä yhdistää näitä kolmea tavoitetta.

Terveydenhuolto järjestelmämme on pirstaloitunut, joten on tärkeää käydä keskustelua, jossa ymmärrys ihmisten arjessa vaikuttavista ennakoivan terveydenhoidon keinoista lisääntyy. Näitä keinoja löytyy niin terveydenhuoltojärjestelmän sisältä kuin sen ulkopuolelta. Esimerkkinä keinoista on terveelliset elintavat ja täydentävät hoitokeinot. Nillä on laajakantoinen vaikutus sekä terveyden edistämiseen, ennaltaehkäisyyn että monista sairauksista paranemiseen.