YHDISTÄVÄ LÄÄKETIEDE

  • Tähdentää vuorovaikutuksen merkitystä hoitavan ihmisen ja potilaan/asiakkaan välillä.
  • Kohdentuu ihmiseen kokonaisvaltaisesti, ei vain kehon osiin.
  • Perustuu näyttöön: tutkimustietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen.
  • Hyödyntää kaikkia sopivia hoitokeinoja, terapioita ja elämäntapamuutoksia sekä terveysalan ammattilaisia ja oppialoja mahdollisimman hyvän terveyden ja parantumisen (healing) saavuttamiseksi.

Katso alla Yhdysvalloissa toimivan yhdistävän lääketieteen ja terveydenhuollon konsortion määritelmä:

DEFINITION OF INTEGRATIVE MEDICINE AND HEALTH: “Integrative medicine and health reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Yhdistävä lääketiede on lähtöisin biolääketieteen piiristä. ”Lähtölaukauksina” voidaan pitää David M. Eisenbergin ym. vuonna 1993 julkaisemaa tutkimusartikkelia[1] sekä kahdeksan kuuluisan yhdysvaltalaisen yliopiston työpajaa vuonna 1999. Tästä tapahtumasta sai alkunsa myös nykyinen vaikutusvaltainen “Academic Consortium for Integrative Medicine & Health”, johon kuuluu 70 pohjoisamerikkalaista yliopistoa, tutkimuslaitosta ja muutamia terveydenhoito-organisaatioita.

Yhdistävä, integroiva lääketiede pyrkii suuntaamaan terveyden ja sairauden hoitoa, hoivaa, koulutusta, tutkimusta ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa niin, että edellä mainitut määritelmän kohdat toteutuvat.  Toiminta nojautuu näyttöön ja arvostaa monenlaisia terveyden ja sairauden hoitoa ohjaavia filosofisia näkemyksiä. Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot eivät ole tässä määritelmässä ensisijaisia, vaan integroituja hoitomenetelmien valikoimaan. Termi “yhdistävä eli integratiivinen lääketiede” tuli kansainväliseen tieteelliseen sanastoon 1990-luvulla.

Yhdistävän lääketieteen ja terveydenhuollon maailmankongressissa (WCIMH World Congress Integrative Medicine & Health 2017) hyväksyttiin julkilausuma:

“Faced by multiple challenges, including the rise of chronic, lifestyle related diseases, and grossly inequitable access to healthcare, we are committed to achieving the Sustainable Development Goals 2030 to foster healthy lives and promote well-being for all ages.

We are part of a global movement to orient care, and the education, research and policy that support it, toward a model that draws on biomedical, complementary and traditional medicine practices and respects multiple philosophies. This approach to medicine and healthcare: “ … reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.” (Lue koko julkilausuma Berlin Agreement 2017, WCIMH 2017).

Integratiivisen lääketieteen periaatteet ovat yhteensopivia monien täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen eettisten arvojen ja periaatteiden kanssa siitä, miten suhtaudutaan terveyteen ja sairauksiin, ihmisarvoon ja potilaan oikeuksiin. Tästä syystä, sekä aihepiirin kiistanalaisuuden vuoksi, keskusteluissa saattavat joskus virheellisesti sekoittua käsitteet täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot ja integratiivinen (yhdistävä) lääketiede.

Yhdistävä lääketiede on useissa yliopistoissa oma oppiala, ja se soveltaa monitieteistä tutkimusta ja painottaa terveyden ja sairaanhoidon vaikuttavuuden tutkimusta käytännönläheisesti (esim. pragmaattiset kokeet, järjestelmätason tutkimus). Maailmanlaajuisesti yleistyvässä toiminnassa on mukana globaaleja, eurooppalaisia ja maakohtaisia järjestöjä, yliopistoja ja instituutteja.


[1] Eisenberg DM, Kessler RC, Foster C, Norlock FE, Calkins DR, Delbanco TL. Unconventional medicine in the United States. Prevalence, costs, and patterns of use. N Engl J Med. 1993;328(4):246-252. doi:10.1056/NEJM199301283280406

[2] Academic Consortium for Integrative Medicine & Health. https://imconsortium.org/about/introduction/ (katsottu 23.6.20202)

Yhdistävän lääketieteen järjestöjä ja instituutteja

European Society for Integrative Medicine

Professorien ja tohtoreiden johtama järjestö vahvistaa integratiivisen lääketieteen näkökulmasta tiedettä, tutkimusta ja koulutusta tukemaan parasta ja näyttöön perustuvaa lääketieteellistä hoitoa sekä laajempaa päätöksentekoa (policy). Se järjestää korkeatasoisen kongressin vuosittain: European Congress for Integrative Medicine. Seuraava pidetään Lontoossa helmikuussa 2021 ja se paneutuu elämäntapasairauksiin.

Academic Consortium for Integrative Medicine and Health

Jäseninä on 70 pohjoisamerikkalaista yliopistoa, mm. arvostetut Johns Hopkins, UCLA, Harvard, Boston, Tufts ja McMaster yliopistot. Konsortio julkaisee maksutonta, vertaisarvioitua tiedelehteä Global Advances in Health and Medicine. Konsortiossa toimii erilaisia työryhmiä, kuten tutkimuksen, kliinisen työn, terveyspolitiikan ja koulutuksen ryhmät. Verkkosivuilla on tietoa mm. alan (etä-)koulutus- ja työmahdollisuuksista. Konsortio järjestää laajan International Congress on Integrative Medicine and Health vuonna 2022 sekä pitää webinaareja. https://www.icimh.org/

National Center for Complementary and Integrative Health, USA

NCCIH on osa liittovaltion terveysviranomaista: se on yksi National Institutes of Health (NIH) 27 instituutista. Se selvittää ja arvioi tieteellisen tutkimuksen avulla täydentävien ja integratiivisten hoitomenetelmien hyödyllisyyttä ja turvallisuutta sekä niiden merkitystä terveyden lisäämisessä ja terveydenhuollon kehittämisessä. Instituutti tekee, rahoittaa ja julkaisee tutkimusta, järjestää ja rahoittaa koulutusta ja laatii oppaita mm. kliinisestä tutkimuksesta. Lisäksi se julkaisee tutkimukseen perustuvaa tietoa vaihtoehtoisista, täydentävistä ja integratiivisista hoitomuodoista sähköisessä Clinical Digest- uutiskirjeessä. NCCIH:n johtaja Helen Langevin kertoo instituutin toiminnasta tässä videossa.

NCCIH:n näkemys täydentävän ja yhdistävän terveydenhoidon kokonaisuudesta, johon kuuluvat (vasemmalta ylhäältä) ravitsemus mukaan lukien lisäravinteet, psykologiset ja fysiologiset tekijät sekä (vasemmalta alhaalta) lääkkeet, erilaiset laitteet ja kirurgia.

International Society of Traditional, Complementary & Integrative Medicine Research

Kansainvälinen tieteellinen järjestö ylläpitää verkkosivustoa, jolla on tietoa tutkimuksesta koskien kokonaisvaltaista hoitoa, terveydenhuollon systeemitutkimusta sekä perinteistä, vaihtoehtoista, täydentävää ja integratiivista lääketiedettä ja hoitoa.

Academy of Integrative Health and Medicine

USA-taustainen yhdistys koostuu yhdistävän hoidon ammattilaisista, joista usea on lääkäri. Akatemia järjestää 1000 tunnin monimuotokoulutuksen, kursseja ja etäkoulutusta alalla. Se työskentelee terveydenhuollon uudistumiseksi näistä näkökulmista: keho, mieli, henki, yhteisö ja planeetta.

Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa

Kaksi integratiivisen lääketieteen yhdistystä liittyi yhteen viime vuonna: lääkäreiden yhdistys ja terveydenhuollon muiden ammattilaisten (lääkintö- ja sosiaalihallituksen hyväksymät ammatit) yhdistys. Verkkosivuilla on korkeatasoisia esitelmiä mm. masennuksesta, ADHD:stä ja sokerista.

Helmikuussa 2020 perustettiin Ruotsin ensimmäinen yhdistävän lääketieteen potilasyhdistys “Patientförening för integrativ medicin“. (Suomessa ei sellaista vielä ole.)

Suomen integratiivisen lääketieteen ja terveydenhuollon tutkimuksen foorumi (SILF)

Foorumi on vapaamuotoinen yhteenliittymä ja toimii internet-portaalina. Sen päätavoite on koota ja jakaa tietoa integratiivisen lääketieteen ja terveydenhuollon tutkimuksista. Verkkosivuilla on runsaasti tietoa tutkimuksesta, julkaisuista, kongresseista ja tapahtumista ja keskusteluista.