Yhdistävä lääketiede ry

Täältä löydät tietoa yhdistävän lääketieteen alalla tehdyistä tutkimuksista, hankkeista, julkaisuista ja kannanotoista. Tietopankista löytyy myös tietoa yhdistävän lääketieteen kansainvälisistä yhteyksistä, instituuteista ja järjestöistä.

Yhdistävä lääketiede

Määritelmiä

Yhdysvalloissa toimivan yhdistävän lääketieteen ja terveydenhuollon konsortion (Academic Consortium for Integrative Medicine and Health) määritelmä:

”Integrative medicine and health reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.” (Academic Consortium for Integrative Medicine and Health, https://imconsortium.org/about/introduction/)

Euroopassa toimivan integroivan lääketieteen (The European Society of Integrative Medicine) määritelmä Berliinin sopimuksessa vuonna 2017:

We are part of a global movement to orient care, and the education, research and policy that support it, toward a model that draws on biomedical, complementary and traditional medicine practices and respects multiple philosophies. This approach to medicine and healthcare:

…reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.” (Berlin Agreement – European Society for Integrative Medicine (european-society-integrative-medicine.org)

Näissä molemmissa määritelmissä yhdistävä lääketiede:

  • Tähdentää vuorovaikutuksen merkitystä hoitavan ihmisen ja potilaan/asiakkaan välillä.
  • Kohdentuu ihmiseen kokonaisvaltaisesti, ei vain kehon osiin.
  • Perustuu näyttöön: tutkimustietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen.
  • Hyödyntää kaikkia sopivia hoitokeinoja, terapioita ja elämäntapamuutoksia sekä terveysalan ammattilaisia ja oppialoja mahdollisimman hyvän terveyden ja parantumisen (healing) saavuttamiseksi.
 

Yhdistävä, integroiva lääketiede ja terveydenhoito pyrkii suuntaamaan terveyden ja sairauden hoitoa, hoivaa, koulutusta, tutkimusta ja sosiaali- ja terveyspolitiikkaa niin, että edellä mainitut määritelmän kohdat toteutuvat. Toiminta nojautuu näyttöön ja arvostaa monenlaisia terveyden ja sairauden hoitoa ohjaavia filosofisia näkemyksiä.

Historiaa

Yhdistävä lääketiede on lähtöisin biolääketieteen piiristä. Lähtölaukauksina voidaan pitää David M. Eisenbergin ym. vuonna 1993 julkaisemaa tutkimusartikkelia sekä kahdeksan kuuluisan yhdysvaltalaisen yliopiston työpajaa vuonna 1999 (Eisenberg DM, Kessler RC, Foster C, Norlock FE, Calkins DR, Delbanco TL. Unconventional Medicine in the United States — Prevalence, Costs, and Patterns of Use N Engl J Med.1993;328(4):246-252. Tästä tapahtumasta sai alkunsa myös nykyinen vaikutusvaltainen “Academic Consortium for Integrative Medicine & Health”, johon kuuluu 70 pohjoisamerikkalaista yliopistoa, tutkimuslaitosta ja muutamia terveydenhoito-organisaatioita.

Tutkimus

Yhdistävä lääketiede on useissa yliopistoissa oma oppiala, ja se soveltaa monitieteistä tutkimusta ja painottaa terveyden ja sairaanhoidon vaikuttavuuden tutkimusta käytännönläheisesti (esim. pragmaattiset kokeet, järjestelmätason tutkimus). Maailmanlaajuisesti yleistyvässä toiminnassa on mukana globaaleja, eurooppalaisia ja maakohtaisia järjestöjä, yliopistoja ja instituutteja.

Kansainväliset organisaatiot

Professorien ja tohtoreiden johtama järjestö vahvistaa integratiivisen lääketieteen näkökulmasta tiedettä, tutkimusta ja koulutusta tukemaan parasta ja näyttöön perustuvaa lääketieteellistä hoitoa sekä laajempaa päätöksentekoa (policy). Se järjestää korkeatasoisen kongressin vuosittain: European Congress for Integrative Medicine. Seuraava kongressi järjestetään Roomassa syyskuussa 2023. “15th Congress for Integrative Medicine”, syyskuun 20-23. 2023, Rooma, Italia. ICIM 2023 – 2nd WORLD CONGRESS INTEGRATIVE MEDICINE AND HEALTH (icimcongress.org)

Konsortion jäseninä on 70 pohjoisamerikkalaista yliopistoa, mm. arvostetut Johns Hopkins, UCLA, Harvard, Boston, Tufts ja McMaster yliopistot. Konsortio julkaisee maksutonta, vertaisarvioitua tiedelehteä Global Advances in Health and Medicine. Konsortiossa toimii erilaisia työryhmiä, kuten tutkimuksen, kliinisen työn, terveyspolitiikan ja koulutuksen ryhmät. Verkkosivuilla on tietoa mm. alan (etä-)koulutus- ja työmahdollisuuksista. Konsortio järjestää vuosittain mittavan kongressin International Congress on Integrative Medicine and Health. Seuraava kongressi on 9-13.4.2024 Clevelandissa Ohiossa.  Konsortio järjestää myös webinaareja. 2024 International Congress on Integrative Medicine and Health (consortiumcongress.org)

NCCIH kuuluu Yhdysvaltojen terveysviranomaisiin: se on yksi National Institutes of Health (NIH) 27 instituuteista. Se selvittää ja arvioi tieteellisen tutkimuksen avulla integratiivisten hoitomenetelmien hyödyllisyyttä ja turvallisuutta sekä niiden merkitystä terveyden lisäämisessä ja terveydenhuollon kehittämisessä. Instituutti tekee, rahoittaa ja julkaisee tutkimusta, järjestää ja rahoittaa koulutusta ja laatii oppaita mm. kliinisestä tutkimuksesta. Lisäksi se julkaisee tutkimukseen perustuvaa tietoa integratiivisista, vaihtoehtoisista ja täydentävistä hoitomuodoista sähköisessä Clinical Digest- uutiskirjeessä. NCCIH:n johtaja Helene Langevin kertoo instituutin toiminnasta tässä videossa NCCIH Videos | NCCIH (nih.gov).

NIH/ NCCIH:n näkemys täydentävän ja yhdistävän terveydenhoidon kokonaisuudesta, johon kuuluvat (vasemmalta ylhäältä) ravitsemus mukaan lukien lisäravinteet, psykologiset ja fysiologiset tekijät sekä (vasemmalta alhaalta) lääkkeet, erilaiset laitteet ja kirurgia.

Kansainvälinen tieteellinen järjestö ylläpitää verkkosivustoa, jolla on tietoa tutkimuksesta koskien kokonaisvaltaista hoitoa, terveydenhuollon systeemitutkimusta sekä perinteistä, vaihtoehtoista, täydentävää ja integratiivista lääketiedettä ja hoitoa.

USA-taustainen AIHM-yhdistys koostuu yhdistävän hoidon ammattilaisista, joista usea on lääkäri. Akatemia järjestää 1000 tunnin monimuotokoulutusta, kursseja ja etäkoulutusta alalla. Se työskentelee terveydenhuollon uudistamiseksi näistä näkökulmista: keho, mieli, henki, yhteisö ja planeetta.

Kaksi integratiivisen lääketieteen yhdistystä on liittynyt yhteen: lääkäreiden yhdistys ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten yhdistys (lääkintä- ja sosiaalihallituksen hyväksymät ammatit). Verkkosivuilla on korkeatasoisia esitelmiä mm. masennuksesta, ADHD:stä ja sokerista.

Helmikuussa 2020 perustettiin Ruotsin ensimmäinen yhdistävän lääketieteen potilasyhdistys ”Patientförening för integrativ medicin”. (Suomessa tällaista yhdistystä ei vielä ole.)

Foorumi on vapaamuotoinen yhteenliittymä ja toimii internet-portaalina. Sen päätavoite on koota ja jakaa tietoa integratiivisen lääketieteen ja terveydenhuollon tutkimuksista. Verkkosivuilla on runsaasti tietoa tutkimuksesta, julkaisuista, kongresseista ja tapahtumista ja keskusteluista.

MEP Interest Group on Integrative Medicine and Health

Euroopan unionissa toimii yhdistävän lääketieteen ja terveyden intressiryhmä, jonka tarkoituksena on edistää yhdistävän lääketieteen periaatteiden mukaista terveyden ja sairauden hoitoa Euroopassa. MEP Interest Group on Integrative Medicine and Health

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen toimii yhtenä intressiryhmän puheenjohtajista. Hän avasi MEP intressiryhmä:n joulukuun 2020 alussa kaikille avoimen aloituswebinaarin, joka on katsottavissa verkossa Launch of the MEP Interest Group on Integrative Medicine & Health – YouTube

Tilaisuudessa tutkijat Torkel Falkenberg (Ruotsi) ja Erik Baars (Alankomaat) totesivat, että EUn on tarpeen vahvistaa nimenomaan integratiiviseen hoitoon liittyvää tutkimusta, sillä jopa kolmannes EU:n kansalaisista käyttää tai on käyttänyt yhtä tai useampaa täydentävää hoitomuotoa.

Intressiryhmän tavoitteet ovat:

  • perustaa ja ylläpitää keskustelufoorumia ja toimintaa kaikkien yhdistävän lääketieteen ja terveydenhoidon tahojen kanssa
  • lisätä tietoisuutta yhdistävästä lääketieteestä ja sen merkityksestä kestävämmän terveydenhuoltojärjestelmän kehittämiseen EU-maissa
  • edistää kokonaisvaltaista näkemystä terveydestä
  • kiinnittää huomiota täydentävien hoitomuotojen integraatioon EU:n jäsenmaiden terveydenhuoltojärjestelmiin
  • puolustaa ja edistää kansalaisten oikeutta valita oma terveydenhoitonsa ja vaikuttaa siihen, että kansalaisilla on tietoa yhdistävästä lääketieteestä ja terveydestä, ja että palveluita on saatavilla
  • vaikuttaa siihen, että EU:ssa tulisi käyttöön yhdistävää lääketiedettä ja terveyttä koskevia yhtenäisiä standardeja ja säädöksiä.