Yhteisöllisyys, ystävällisyys ja jakaminen voimavarana

Ihmiset tarvitsevat toisiaan, harvasta asiasta selviää kukaan yksin. Ihmisellä on luontainen tarve kosketukseen, liittymiseen, jakamiseen ja toisten auttamiseen. Toisten auttaminen tuottaa ihmiselle jopa enemmän onnellisuutta kuin omaan onnellisuuteen keskittyminen – sillä koemme näin yhteyden tunnetta muihin ja elämän merkityksellisyyttä (Akhin & Whillans 2021). Kosketus on niin tärkeää ihmiselle, että vauvat menehtyvät ilman hoivaa ja kosketusta, vaikka muut perustarpeet tulisivat täytetyksi.

On arvioitu, että ihmisen lajin menestymisen taustalla olisi nimenomaan voimakas sosiaalinen yhteistyö, resurssien jakaminen ja toisten auttaminen. Pienet satunnaiset ystävällisyyden eleet toisia ihmisiä kohtaan palkitsevat emotionaalisesti ja tuottavat onnellisuutta ystävällisyyttä osoittavalle.

Myös vapaaehtoistoiminta voi psykososiaalisen terveyden lisäksi edistää fyysistä terveyttä ja vähentää kuolleisuutta (Kim ym. 2020). Ystävällisyys, auttaminen ja vapaaehtoinen toiminta auttaa lisäksi koko sosiaalista kulttuuria muuttumaan positiivisempaan suuntaan (Akhin & Whillans 2021).

Sosiaalisuus, jakaminen ja auttaminen voidaan nähdä ennakoivana terveydenhoitona

Sosiaaliset suhteet ovat monella tapaa yhteydessä ihmisen terveyteen ja hyvät ihmissuhteet tulisikin nähdä terveyttä suojaavina tekijöinä (Proctor ym. 2023) eli salutaarisina, terveyttä tukevina tekijöinä. Yhä lisääntyvän tutkimuksen ansiosta ymmärrämme koko ajan paremmin, miten sosiaalinen yhteys vaikuttaa ajatteluun, tunteisiin sekä käyttäytymiseen. Lifestyle Medicine -lehdessä tutkija Proctor kumppaneineen (2023) ehdottaakin, että sosiaalisen yhteyden merkitystä terveyden edistämisessä tulisi korostaa ja luoda sosiaalisuudelle omia kansallisia suosituksia.  

Ihmiselle on siis lajityypillistä olla muiden ihmisten kanssa, jakaa, osallistua ja kokea onnellisuutta sekä hyvinvointia yhdessäolosta.

Toivotamme kaikille hyvää ystävänpäivää! ❤️

Tutkimusviitteet:

Vapaaehtoistyöhön liittyvä tutkimus, Kim. ym. 2020:

Kim, E.S., Whillans, A.V., Lee, M.T., Chen, Y. & Vander Weele, T. J. 2020.Volunteering and subsequent health and well-being in older adults: An outcome – wide longitudinal approach. American Journal of Preventative Medicine. 52 (1, Supplement 1) ,S63-S76.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32536452/

Akhin & Whillans 2021 katsaus sosiaalista yhteyttä rakentavan käyttäytymisen (kuten auttaminen, neuvominen, lahjoittaminen, jakaminen) yhteydestä onnellisuuteen:  

Akhin, L. & Whillans, A. 2021. Helping and Happiness: A review and Guide for Public Policy. Social Issues and Policy Review, Vol.15, No.1,2021, pp.3—34. DOI:10.1111/sipr.12069

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sipr.12069

Lifestyle Medicine -lehden katsaus sosiaalisten yhteyksien merkityksestä terveyteen:

Proctor AS, Barth A, Holt-Lunstad J. A healthy lifestyle is a social lifestyle: The vital link between social connection and health outcomes. Lifestyle Medicine. 2023;4:e91. https://doi.org/10.1002/lim2.91

  • All Posts
  • Asiantuntijahaastattelu
  • Blogi
  • Dialogi
  • Tiedotteet
  • Tutkimus
  • Uutiset

Lisää kirjoituksia

haastattelukuva

Dialogi: Krista Lagus

Neurokirjon ihmisten työllisyystilanne on Suomessa heikko (Autismiliitto 2022). Diagnoosin puuttuessa tai myöhästyessä vuosilla, ihmiselle saattaa kehittyä erilaisten mielenterveyshaasteiden vyyhti, joka vaikuttaa sekä työllistymiseen että työskentelyyn. Työelämästä syrjäytyminen aiheuttaa taloudellisia haasteita...

Lue lisää

Uusi toiminnanjohtaja, hallitus ja tiimi!

Yhdistys on kokenut monia uudistuksia viime aikoina. Yhdistyksen hallitus nimitti Hanna Kortejärven uudeksi toiminnanjohtajaksi 29.5.2023. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa 11.5.2023 Erkki Antila. Lisäksi yhdistys sai kesäkuussa uusiksi toimihenkilöiksi Piritta Rantasen...

Lue lisää

Dialogi: Erkki Antila

Lääkäri Erkki Antila avaa tässä dialogissa sairauksista paranemista ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen. Kansansairauksien hoitamisessa (kuten II tyypin diabetes tai kohonnut verenpaine) sairauksien juurisyiden tiedostaminen on tärkeää. ”Tieto...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry