Yhdistävä lääketiede ry

“Arvostamme inhimillisiä toimintatapoja, jotka vapauttavat ihmisten voimavaroja parantamiseen ja parantumiseen.”

Ennakoivan terveydenhoidon dialogisarja.

Ennakoiva terveydenhoito, mitä se on?

Uuden tutkimuksemme mukaan 51 % suomalaisista käyttää täydentäviä hoitokeinoja.

0 %

Lääkärit suhtautuvat joihinkin vaihtoehtohoitoihin sallivasti ja olisivat valmiita laajentamaan niiden käyttöä.

Meidän vastaus alan haasteisiin:

Ennakoiva terveydenhoito -hanke 2023-2025

Sosiaali- ja terveysalan haasteet ja lisääntyvä palveluiden tarve vaikuttavat kaikkien meidän elämään tavalla tai toisella.  Millaisia palveluita tulisi olla helposti kaikkien saatavilla? Mikä on meidän vastuu omasta ja läheisten hyvinvoinnista? Millaisia uusia ratkaisuja syntyy niin ruohonjuuritasolla lähiyhteisöissä, some-verkostoissa kuin tutkijoiden kynistä?

Yhdistävä lääketiede vastaa omalla panoksellaan näihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin käynnistämällään Ennakoiva terveydenhoito -hankkeella. Hanke tuo esiin kaikkia lähestymistapoja, keinoja ja menetelmiä, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia, ennaltaehkäisevät sairauksia ja estävät sairauksien pitkittymistä.

Järjestämme ennakoivaan terveydenhoitoon liittyviä tapahtumia ja koulutuksia, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, teemme tutkimustyötä ja laadimme tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia sekä kannanottoja.

Yhdistävä lääketiede edistää avointa ja arvostavaa yhteiskunnallista keskustelua ja yhteistyötä kokonaisvaltaiseen ihmiskuvaan ja näyttöön perustuvasta terveydenhoidosta.

Koollekutsumme ennakoivan terveydenhoidon monialaisen ja sektorirajat ylittävän kumppanuusverkoston ja olemme aloitteentekijöitä hankerahoitusten hakemisessa.

Uusimmat artikkelit

dialogikuva Pauli Liikala

Dialogi: Pauli Liikala

Ennakoivan terveydenhoidon- dialogisarjassa elämänpolunvalmentaja Pauli Liikala avaa ”Kokemuksia hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisestä.” Paulilla on pitkäaikainen työkokemus liikkeenjohdon konsulttina ja mentorina. Hän on myös positiivisen psykologian valmentaja...

Lue lisää
haastattelukuva

Dialogi: Krista Lagus

Neurokirjon ihmisten työllisyystilanne on Suomessa heikko (Autismiliitto 2022). Diagnoosin puuttuessa tai myöhästyessä vuosilla, ihmiselle saattaa kehittyä erilaisten mielenterveyshaasteiden vyyhti, joka vaikuttaa sekä työllistymiseen että työskentelyyn....

Lue lisää