Yhdistävä lääketiede perustuu näyttöön

Mitä on ”yhdistävä lääketiede ja terveys”? Teeman ympärillä on sekä tietämättömyyteen perustuvaa skeptisyyttä että kritiikitöntä innostusta, sanoi Torkel Falkenberg, terveydenhuollon tutkimuksen apulaisprofessori ja Tukholman Karoliinisen Instituutin Integrative Care -tutkimusryhmän johtaja.

Hän puhui webinaarissa Launch of the MEP Interest Group on Integrative Medicine & Health – YouTube 7.12.2020. (Falkenbergin esitys alkaa 4. minuutin kohdalla.)

Torkel Falkenberg kertoi yhdistävän lääketieteen ajattelusta ja kehitystrendeistä maailmalla ja valotti Maailman terveysjärjestön, WHO:n näkemyksiä perinne- ja täydentävien hoitojen (T&CM, Traditional and Complementary Medicine) integroimisesta terveysjärjestelmiin.

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot (CAM, Complementary and Alternative Medicine) Torkel Falkenberg määritteli EUROCAMin ja CAMbrella projektin linjausten mukaan seuraavasti:

CAM koostuu erilaisista hoitojärjestelmistä ja hoidoista. Nämä perustuvat teorioihin, filosofioihin, kokemuksiin, taitoihin ja käytäntöihin, joita sovelletaan terveyden ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä fyysisten ja psyykkisten sairauksien ehkäisemiseksi, diagnosoimiseksi, lievittämiseksi tai hoitamiseksi.

CAM hoitoja on pääasiassa käytetty terveydenhoidon ulkopuolella, mutta joissain maissa, joitain hoitoja on hyväksytty ja sopeutettu osaksi terveydenhuoltoa.

Esimerkkejä terapioista ja järjestelmistä: Akupainanta, akupunktio, kinesiologia, antroposofia, aromaterapia, autogeeninen koulutus, Ayurveda, kiropraktiikka, healing, funktionaalinen ravinto, naprapatia, kasviperäinen lääketiede, homeopatia, hypnoosi, hieronta, meditaatio, naturopatia, osteopatia, vyöhyketerapia, reiki, rentoutuminen ja visualisointi, Shiatsu, terapeuttinen kosketus, jooga y.m.

Näyttöön perustuvat integroivat terveydenhuoltojärjestelmät

Torkel Falkenberg kuvasi näitä alla esitetyllä tavalla (vapaasti suomennettuna ks. kuva alla englanniksi):

•   Yhdistävä terveydenhuolto on yleistynyt viime vuosina.

•   Yhdysvalloissa on yli 70 sairaalaa, osastoa tai laitosta, mukaan lukien yhteydet yliopistoihin, kuten Harvardiin, Yaleen, Stanfordiin ja UCSF: ään, jotka tarjoavat erilaisia yhdistävän hoidon, IC:n malleja. IC=Integrative Care.

•   Yhdistävää hoitoa voidaan kuvata tiimipohjaiseksi potilashoidoksi, joka yhdistää tavanomaiset ja täydentävät hoidot koordinoidusti.

•   Täydentävät hoidot, kuten jooga, kosketushoidot, akupunktio ja mindfulness-meditaatio, korostavat koko ihmisen terveyttä ja hyvinvointia, ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä. Näitä hoitomenetelmiä voidaan hyödyntää monimuotoisten kroonisten sairauksien, kuten kivun tai stressin, hoidossa.

•   WHO suosittelee näyttöön perustuvaa integrointia, jossa huomioidaan potilaiden valinnanvapaus, hoidon turvallisuus ja tehokkuus ja jossa otetaan huomioon ihmisen kokonaisterveys ja hyvinvointi, mukaan lukien biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja eksistentiaaliset näkökohdat.

KUVA: Torkel Falkenberg valaisi esityksessään näyttöön perustuvia yhdistävän hoidon järjestelmiä ja niiden toimintatapoja.

Mitä yhtäläisyyksiä on perinnelääkinnnän (TM, Traditional Medicine) ja CAM:n välillä

 • Monet CAM-hoidot pohjautuvat traditionaalisiin, eurooppalaisiin tai globaaleihin hoitojärjestelmiin.
 • Sairaus nähdään pääasiassa epätasapainona.
 • Yksilöllistä hoitoa painotetaan.
 • Kokonaisvaltainen näkökulma, ihmiset nähdään biologisina, sosiaalisina, eksistentiaalisina ja hengellisinä kokonaisuuksina. Pyrkimys hoitaa kaikilla näillä tasoilla.
 • Perinnehoitoja, -lääkkeitä ja -menetelmiä on sovellettu tuhansia vuosia.
 • Näillä aloilla tarvitaan lisää tutkimusta.

Muutamia esimerkkejä toimivuudesta/ tehokkuudesta:

•. Monet yrtit ovat osoittautuneet tehokkaiksi.

•   Artesunaatti malarian hoidossa (Nobel-palkinto kehittäjälle).

•   Akupunktio, tehokas pahoinvointiin ja selkäkipuun.

•   Mindfullness-pohjainen kognitiivinen hoito voi vähentää vakavaa masennuksen uusiutumista 50 %.

•   Jooga, hieronta, osteopatia, kiropraktiikka ja Tai Chi ovat monipuolisia tukihoitoja.

KUVA: Mitä WHO:n mukaan kaikissa maissa pitäisi tehdä? Vasemmalta oikealle: a) Tiedottaminen ja viestintä tutkimuksista, tutkimustiedon ja luotettavien objektiivisten tietojen hankkiminen, b) Tutkimus- ja kehitystyö, c) Politiikan ja säännösten kehittäminen ja täytäntöönpano, d) Tuotteiden ja palvelujen turvallisuus ja laatu sekä tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointiperusteet, e) Kyky valvoa ja säännellä T&CM- mainontaa ja -väitteitä, e) T&CM-alan ammattilaisten ja myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutus.

WHO:n Perinne- ja täydentävän lääketieteen strategian tavoitteet

•   T&CM:n tarjoamien lisäarvojen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen yksilöllisessä hyvinvoinnissa ja terveydenhuollossa.

•   T&CM:n turvallisen ja tehokkaan käytön edistäminen sääntelemällä, tutkimalla ja integroimalla T&CM-tuotteita, ammatinharjoittajia ja käytäntöjä soveltuvissa määrin terveydenhuoltojärjestelmiin.

•   Strategian tavoitteena on tukea jäsenmaita kehittämään sairauksia ehkäisevää terveydenhoitoa ja toimintaa, jolla vahvistetaan T&CM:n roolia väestön terveyden vaalimisessa ja edistämisessä.

Joulukuussa 2020 Ryhmä Euroopan parlamentin jäseniä perusti intressiryhmän (Interest Group) edistämään yhdistävän lääketieteen periaatteiden mukaista terveyden ja sairauden hoitoa Euroopassa. MEP Interest Group on Integrative Medicine and Health – Eurocam (cam-europe.eu).

 • All Posts
 • Asiantuntijahaastattelu
 • Blogi
 • Dialogi
 • Lääkärin työ
 • Mielipide
 • Perusterveydenhuolto
 • Sairaanhoitajan työ
 • Terveyspolitiikka
 • Tiedotteet
 • Tutkimus
 • Uutiset

Lisää kirjoituksia

Uusi toiminnanjohtaja, hallitus ja tiimi!

Yhdistys on kokenut monia uudistuksia viime aikoina. Yhdistyksen hallitus nimitti Hanna Kortejärven uudeksi toiminnanjohtajaksi 29.5.2023. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa 11.5.2023 Erkki Antila. Lisäksi yhdistys sai kesäkuussa uusiksi toimihenkilöiksi Piritta Rantasen...

Lue lisää

MITÄ ON YHDISTÄVÄ LÄÄKETIEDE JA HOITO

Ihminen on kokonaisuus. Ihmisen kohtaaminen hoitamisessa on tärkeää. Hanna Kortejärven ajatuksia ja kokemuksia. Haastattelu Paulin pakeilla ” auttoi minua kirkastamaan ajatuksiani minulle hyvin merkittävistä asioista. Nämä teemat ovat kokonaisvaltainen ihmiskäsitys,...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Tee sähköpostitilaus blogiin

Tilaa ilmoitukset uusista artikkeleista syöttämällä sähköpostiosoitteesi

Seuraa meitä somessa, niin saat lisätietoa tutkimuksistamme ja hankkeistamme!

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry