Täydentäviä hoitoja käytetään yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi

Täydentävien hoitojen käyttö ei ole uhka tavanomaista hoitoa koskevalle hoitomyöntyvyydelle. Saksassa tehdyn immuunipuutospotilaita koskeneen tutkimuksen mukaan potilaat olivat hyvin hoitomyönteisiä riippumatta siitä, käyttivätkö he täydentäviä hoitoja vai eivät.

Immuunipuutospotilaiden täydentävien hoitojen käyttöä koskevaan tutkimukseen osallistui 101 potilasta Hannoverin ja Wurzburgin yliopistosairaaloiden poliklinikoilla.

Synnynnäistä immuunipuutosta (primary immunodeficiency) sairastavat potilaat kärsivät usein infektiotaudeista ja heillä on autoimmuunisairauksia.

Tutkimukseen osallistuneista potilaista 72 prosenttia ilmoitti käyttävänsä CAM-menetelmiä eli täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (Complementary and Alternative Medicine). Kolme yleisintä käytettyä olivat liikunta- ja kuntoharjoittelu, lisäravinteet ja homeopatia. Potilaat käyttivät näitä rinnakkain. Liikuntaa ilmoitti harrastavansa 65 prosenttia, ravintolisiä söi 58 prosenttia ja homeopatiaa käytti 49 prosenttia vastaajista. (Suomessa liikuntaa ei lueta CAM-hoidoksi, vaan se on vakiintunutta terveyden edistämistä.)

Useimmat potilaat käyttivät CAM-hoitoja yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi, vaikuttaakseen myönteisesti sairauteensa, tukeakseen terveyttään ja vahvistaakseen immuunipuolustustaan. Haittavaikutuksia hoidoista raportoi 4 prosenttia CAM-käyttäjistä ja 29 prosenttia tavanomaista immuunipuutostilojen hoitoa saavista vastaajista.

Lääketieteellinen hoito ei jää saamatta

Edelleen Suomessakin elää virheellinen uskomus, että tavanomaisen terveydenhuollon tarjoama hoito jäisi saamatta siksi, että ihminen on valinnut käyttää jotakin täydentävää hoitoa. Väite ei saa tukea tutkimustiedosta. Tätä disinformaatiota valitettavasti levitetään mediassakin säännöllisin väliajoin.

Tässä, kuten lukuisissa muissakin tutkimuksissa on systemaattisesti osoitettu, että täydentävien hoitojen käyttö ei ole uhka tavanomaista hoitoa koskevalle hoitomyöntyvyydelle. Potilaat olivat tämän tutkimuksen mukaan hyvin hoitomyönteisiä riippumatta siitä, käyttivätkö CAM-hoitoja vai eivät käyttäneet. Potilaat siis käyttivät näitä hoitoja lisänä, ei vaihtoehtona tavanomaiselle hoidolle. He nimenomaan pyrkivät parantamaan kokonaishyvinvointiaan CAM-hoidoilla. Ei myöskään havaittu, että CAM-käyttäjillä olisi ollut kielteinen asenne rokotuksiin.

Sairausvakuutus korvaa osittain

Kyselyyn osallistuneista 80 prosenttia maksoi hoidon itse, 16 prosenttia sai korvausta pakollisesta sairausvakuutuksesta ja 4 prosentille vastaajista yksityinen sairauskuluvakuutus korvasi kuluja. Saksassa sairausvakuutusjärjestelmä korvaa joitakin hoitomuotoja, kuten esimerkiksi manuaalisia terapioita ja homeopaattisia lääkkeitä.

Keskimäärin käytettiin 482 euroa vuodessa näihin hoitoihin. Suurituloisimmat käyttivät hoitoihin eniten rahaa.

Terveydenhuollon tarjoamiin itse kustannettuihin (out-of-pocket payments) hoitoihin käytetään Saksassa noin 560 euroa vuodessa henkilöä kohti. Kun CAM-hoitokulut lasketaan tähän päälle, niin se lisää omakustanteista kuluosuutta merkittävästi. Tämä herättää kysymyksen sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Ovatko CAM-hoidot vain hyvin toimeentulevien etuoikeus?

Avoimuudessa toivomisen varaa

Suurin osa potilaista ei keskustellut CAM-käytöstään lääkärinsä kanssa. Useimmiten syy oli se, että potilaiden mielestä keskusteluun ei ollut aikaa. Toinen syys oli, että lääkäreiden tietomäärää ei pidetty riittävänä eli lääkäreiden ei katsottu olevan riittävän perehtyneitä CAM-hoitoihin eli heiltä katsottiin puuttuvan kompetenssia, asiantuntijuutta täydentävissä hoidoissa. Syyksi keskustelemattomuuteen esitettiin myös se, että potilaat otaksuivat lääkäreiden suhtautuvan negatiivisesti täydentävien hoitojen käyttöön.

Ilman kommunikaatiota potilaan neuvonta ja ohjaus ovat kuitenkin mahdottomia, ja tästä voi seurata turvallisuusongelmia, tutkijat toteavat.

Tämän tutkimuksen, kuten monien laajojen väestötason tutkimusten mukaan, CAM-käyttäjät ovat ei-käyttäjiä useammin melko hyvin koulutettuja naisia.

Syitä sille, että CAM-hoitoja ei käytetty (prosenttia vastaajista):

 • 54 % oli sitä mieltä, että ei ollut mitään tarvetta tai kiinnostusta come hoitoihin
 • 29 % epäili tehokkuutta ja vaikuttavuutta
 • 29 % totesi, että ei tiedä mistä olisi saanut pätevää informaatiota näistä hoidoista
 • 14 % oli sitä mieltä, että hoidot ovat liian kalliita

Joka viides vastaaja oli puhunut erikoislääkärin kanssa käyttämistään hoidoista. Vain puolet totesi, että erikoislääkäri tuki heidän CAM-käyttöään. Niistä, jotka olivat käyneet yleislääkärin luona 72 prosenttia kertoi, että lääkäri oli tukenut heidän CAM-käyttöään.

Suosituksia

Tutkijat suosittelevat, että CAM- tutkimusta hoitojen vaikuttavuudesta lisättäisiin ja samalla myös tutkimusrahoitusta tähän olisi lisättävä. He ehdottavat lisäksi, että lääkäreitä koulutettaisiin CAM-hoidoista, jotta nämä pystyisivät antamaan laadukasta neuvontaa asiakkaille.

Saksassa joidenkin lääketieteellisten tiedekuntien opetusohjelmassa on jo CAM-tietoa. Hoitamisen käytännössä, kliinisessä työssä olisi tutkijoiden mukaan myös tarpeen varata extra aikaa ja myös extrakorvausta siitä, että lääkärit antavat neuvoja hoidoista, joiden hyödyistä on näyttöä. Terveyspalvelujen organisoijien ja niitä tarjoavien on ymmärrettävä nykyistä paremmin täydentävien hoitojen merkitys ihmisille.

Kun lääkäreiden tietämys lisääntyy, he voivat viestittää avoimuuttaan keskusteluun CAM-hoidoista ja erityisesti ryhtyä kysymään potilailta CAM-hoitojen käytöstä.

Koska potilaat toivovat neuvontaa ja keskustelua oman hyvinvointinsa parantamiseksi, tällainen toiminta ja yhteistyö palvelevat yhteistä hyvää, tutkijat toteavat.

Artikkeli 

Harasim AS el al 2021.  Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients with Primary Immunodeficiency: a Multicentric Analysis of 101 Patients – PubMed (nih.gov)  J CLIN IMMUNOL 2021 Apr;41(3):585-594.  doi: 10.1007/s10875-020-00955-8. Epub 2021 Jan 6.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin CamTieto – Näyttö ja käyttö -blogissa Saksalaistutkimus: Immuunipuutospotilaat käyttävät täydentäviä hoitoja – Näyttö ja käyttö (camtieto.fi)

 • All Posts
 • Asiantuntijahaastattelu
 • Blogi
 • Dialogi
 • Lääkärin työ
 • Mielipide
 • Perusterveydenhuolto
 • Sairaanhoitajan työ
 • Terveyspolitiikka
 • Tiedotteet
 • Tutkimus
 • Uutiset

Lisää kirjoituksia

Yhdistävä lääketiede perustuu näyttöön

Mitä on ”yhdistävä lääketiede ja terveys”? Teeman ympärillä on sekä tietämättömyyteen perustuvaa skeptisyyttä että kritiikitöntä innostusta, sanoi Torkel Falkenberg, terveydenhuollon tutkimuksen apulaisprofessori ja Tukholman Karoliinisen Instituutin Integrative Care -tutkimusryhmän johtaja....

Lue lisää

Yhdistävä lääketiede ja terveys Euroopan parlamentissa

Europarlamentaarikoiden Yhdistävä lääketiede ja terveys -ryhmä edistää Euroopan parlamentin kansanterveyspolitiikassa tavanomaisen biolääketieteellisen hoidon ja täydentävien hoitomuotojen yhteensovittamista. Euroopan parlamentin “The MEP Interest Group on Integrative Medicine & Health” kutsuu avoimeen virtuaaliseen aloitustilaisuuteen...

Lue lisää

Avoimen dialogin hoitomalli toimii

Avoimen dialogin hoitomalli toimii hyvin. Sen vaikutuksia on tutkittu paljon todelliseen, arkiseen elämään sijoittuvilla tutkimuksilla, joissa on käytetty useita erilaisia tutkimusmenetelmiä. Psykologian alalta väitöskirjan tehnyt Tomi Bergström esitelmöi 5.10.2020 Nouseva...

Lue lisää

Uusi toiminnanjohtaja, hallitus ja tiimi!

Yhdistys on kokenut monia uudistuksia viime aikoina. Yhdistyksen hallitus nimitti Hanna Kortejärven uudeksi toiminnanjohtajaksi 29.5.2023. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa 11.5.2023 Erkki Antila. Lisäksi yhdistys sai kesäkuussa uusiksi toimihenkilöiksi Piritta Rantasen...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Tee sähköpostitilaus blogiin

Tilaa ilmoitukset uusista artikkeleista syöttämällä sähköpostiosoitteesi

Seuraa meitä somessa, niin saat lisätietoa tutkimuksistamme ja hankkeistamme!

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry