Tanssi-liiketerapian vaikutus todettu

”On hienoa, että olemme saaneet Kelan tukemana tehtyä ensimmäisen suuren, vertaisarvioidun, akateemisen tutkimuksen tanssi-liiketerapian käytöstä Suomessa masennuksen hoidossa”, iloitsee tanssi-liiketerapeutti, psykologian tohtori Päivi Pylvänäinen.

Keväällä 2021 julkaistu tutkimus myös osoitti, että tanssi-liiketerapia (TLT) on tehokas hoitomuoto työikäisten aikuisten masennuksen hoidossa. Mieliala kohentui, työ- ja opiskelukyky parani. Jopa pitkään masennuksesta kärsineet saivat TLT:stä apua.

”Kuntoutustyö on aina kulttuurisidonnaista, joten suomalainen tutkimus on arvokasta. Saadaan selville, miten tällainen terapiamuoto toimii nimenomaan suomalaisten masennuksen hoidossa”, Pylvänäinen kertoo.

Päivi Pylvänäinen kertoo lisää tutkimuksesta ja sen tuloksista Taide, luonto ja terveys -seminaarissa 21.5.2022 (seminaarin ajankohta siirrettiin pandemiarajoitusten vuoksi helmikuulta 2022 toukokuulle 2022) puheenvuorossaan ”Tanssi-liiketerapia: turvallisuutta kehoon, yhteyksiä, säätelyä, ilmaisua ja toimijuutta”.

Pylvänäinen pitää tällaista tapahtumaa hyvänä kohtaamispaikkana. Hän toivoo, että seminaarissa syntyy turvallinen tila jakaa kokemuksia ja pohtia kehollisuutta sekä sen merkitystä mielenterveyden hoidossa:

”Pohditaan yhdessä ymmärrystä siitä, miten kehon tila muotoutuu autonomisen hermoston kautta ja miten tämä on sidoksissa siihen, miten ihminen kokee ympäristön ja itsensä.”

Taideterapeuttia haetaan terveydenhuollon ammattinimikkeeksi

Tanssi-liiketerapian – kuten muidenkin taideterapioiden – on usein vaikeaa saada tutkimusrahoitusta, sillä terapiamuodot liikkuvat psykoterapian ja lääketieteen valtavirran ulkopuolella.

Samoin terapiamuodon hyväksyminen osaksi virallista terveydenhuoltoa on hyvin hidas prosessi.

”Olisi kaikkien etu, että taideterapeutti määriteltäisiin viralliseksi terveydenhuollon ammatiksi. Meillä ei ole yhteiskunnassa varaa jättää näin toimivia ja tehokkaita terapiamuotoja marginaaliin, sillä mielenterveyden hoitoon tarvitaan lisää keinoja ja resursseja”, Pylvänäinen sanoo.

Tanssi-liiketerapeutit hakevat yhdessä musiikki- ja taideterapeuttien kanssa virallista ammattinimikettä terveydenhuoltoon, sillä on helpompaa hakea nimikettä yhdessä kuin jokainen erikseen.

”Kaikki on tätä varten kunnossa: tutkimusta, koulutusjärjestelmät ja ammattitaitoisia, sitoutuneita ihmisiä. Nyt asia on ministeriöistä kiinni.”

Erilaisten taide- ja luontoterapioiden ja hoitomuotojen asema suomalaisessa terveydenhuollossa läpileikkaa myös 21.5.2022 järjestettävän seminaarin ohjelmaa. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/taideluontojaterveys2022!

Seminaarin 21.5.2022 ohjelma. Seminaaritiedote Taide, luonto ja terveys.

TERVETULOA!

 • All Posts
 • Asiantuntijahaastattelu
 • Blogi
 • Lääkärin työ
 • Mielipide
 • Perusterveydenhuolto
 • Sairaanhoitajan työ
 • Terveyspolitiikka
 • Tiedotteet
 • Tutkimus
 • Uutiset

Lisää kirjoituksia

Avoimen dialogin hoitomalli toimii

Avoimen dialogin hoitomalli toimii hyvin. Sen vaikutuksia on tutkittu paljon todelliseen, arkiseen elämään sijoittuvilla tutkimuksilla, joissa on käytetty useita erilaisia tutkimusmenetelmiä. Psykologian alalta väitöskirjan tehnyt Tomi Bergström esitelmöi 5.10.2020 Nouseva...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Tee sähköpostitilaus blogiin

Tilaa ilmoitukset uusista artikkeleista syöttämällä sähköpostiosoitteesi

Seuraa meitä somessa, niin saat lisätietoa tutkimuksistamme ja hankkeistamme!

Copyright © 2023 Yhdistävä Lääketiede ry