Onko yhtä tehokasta joogata kotona kuin salilla?

Etenkin pandemia-aikana moni on ryhtynyt tekemään erilaisia kehon ja mielen hyvinvointia parantavia harjoituksia kotona – joko etäohjattuna esim. videon avulla tai omaan tahtiin.

Joogaa, taijia ja muita sekä kehon että mielen hyvinvointia parantavia – body & mind – lajeja on tutkittu paljon. Harjoitukset muun muassa vähentävät stressiä, parantavat fyysistä kuntoa ja tuovat ylipäätään tasapainoa, terveyttä ja hyvinvointia.

Mutta onko tutkittu sitä, miten ne vaikuttavat kotioloissa itsenäisesti tehtyinä? Yhdysvaltalaisen tutkijaryhmän (Rivera Maza et al., 2022) koostetutkimus pyrki selvittämään tätä kysymystä.

Esimerkiksi tasapaino paranee kun harjoittaa taijia kotona

Tutkijat etsivät tietokannoista tutkimuksia, joissa on tutkittu joogan, taijin tai tanssin vaikutuksia, kun harjoitukset on tehty osittain tai kokonaan kotona. Tutkijat määrittelivät kotona tehdyksi harjoitukseksi sellaisen, joka on ohjattu esimerkiksi videolla tai suorana lähetyksenä (livenä) tai kirjallisilla ohjeilla, mutta tehdään kuitenkin kotona ilman ohjaajan fyysistä läsnäoloa.

Tutkimuskatsaukseen valikoitui 14 tutkimusta, joissa oli tutkittu täysin tai osittain kotona suoritetun joogan, tanssin tai taijin vaikutuksia joko terveillä tai jostakin sairaudesta kärsivillä ihmisillä. Valituissa tutkimuksissa tutkitut harjoitusten vaikutukset olivat:

 • tasapainon paraneminen
 • kaatumisriskin pieneneminen
 • liikkuvuuden paraneminen
 • lisääntynyt voima

Valituista 14:ta tutkimuksesta 12:ssa edellä mainittuja hyviä vaikutuksia olikin tapahtunut. Hyviä tuloksia saatiin kaikissa tutkituissa lajeissa, eli joogassa, taijissa ja tanssissa. Esimerkiksi kaksi pelkästään kotona tehtävään taijiin keskittynyttä tutkimusta oli todennut taijin parantaneen selvästi tasapainoa ja vähentäneen tutkimukseen osallistuneiden kaatumisriskiä.

Monelle kotona harjoittelu sopii hyvin ja se on ekologisempaa

Vaikka tutkimuskoosteen mukaan kotona tehdyn treenin vaikutukset ovat hyviä, kotona harjoitteluun täysin tai osittain keskittyneitä tutkimuksia löytyi huomattavan vähän. Näin ollen tutkijoiden oli haastavaa tehdä aineistosta kattavia johtopäätöksiä.

Tutkimusryhmä nosti esille, että kotitreenissä ylipäätään on sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvä puoli on muun muassa se, että osallistumiseen on matala kynnys, kun ei tarvitse matkustaa minnekään ja voi osallistua oman aikataulun mukaan. Toisaalta kotiosallistujia ei valvota, mikä vaikuttaa muun muassa turvallisuuteen ja sitoutumiseen – kukaan ei patista harjoittelemaan.

Jos kuitenkin kotona harjoittelun tulokset hyvinvoinnille ja terveydelle ovat hyviä, jopa yhtä hyviä tai parempia kuin kasvokkaisen ohjauksen tuomat tulokset, tutkijoiden mukaan asiaa kannattaa tutkia lisää.

Tulevissa tutkimuksissa on myös hyvä ottaa huomioon koti-osallistumisen erityispiirteet, kuten kannustamisen ja osallistamisen haasteet, ja tutkittavien ryhmien tulee olla monipuolisempia.

Kotona tehtävien etätreenien positiivisia vaikutuksia kuitenkin kannattaa tutkia myös siksi, että monille ihmisille (myös pandemian jälkeen) sopii kotona tehty harjoittelu, sillä osallistumisen kynnys voi olla matalampi ja monissa tapauksissa se on sekä edullisempaa että ekologisesti kestävämpää kuin matkustaminen treeniä varten kodin ulkopuolelle.

Lähde:

Rivera Maza, A., Pionke JJ. & Gothe N., 2022. Mind-body interventions involving a home-based component to improvefunctional fitness outcomes in adults: A scoping review. European Journal of Integrative Medicine (49).

https://doi.org/10.1016/j.eujim.2021.102095

 • All Posts
 • Asiantuntijahaastattelu
 • Blogi
 • Dialogi
 • Lääkärin työ
 • Mielipide
 • Perusterveydenhuolto
 • Sairaanhoitajan työ
 • Terveyspolitiikka
 • Tiedotteet
 • Tutkimus
 • Uutiset

Lisää kirjoituksia

PALUU potilaskeskeisyyteen

– Potilaat saivat potilaskeskeisessä, dialogista menetelmää käyttäneessä psykiatrisessa arvioinnissa enemmän tilaa tärkeäksi koetulle omakohtaisista elämismaailman kokemuksista puhumiselle. Yhteinen päämäärä hoidolle löytyi useammin ja mikä tärkeintä, lyhyemmässä ajassa ja vähäisemmin käynnein....

Lue lisää

Paradigman muutos syövän hoidossa

Yhdysvalloissa keskustellaan syövän hoidon paradigman muutoksesta. Yhdistävä onkologia ymmärretään tärkeäksi erityisesti syövästä toipuvien auttamisessa ja palliatiivisessa hoidossa. Paradigma tarkoittaa Thomas Kuhnin mukaan yhteiskunnassa vallitsevaa ymmärrystä (uskomusjärjestelmää) siitä, millainen on todellisuus....

Lue lisää
dialogikuva Pauli Liikala

Dialogi: Pauli Liikala

Ennakoivan terveydenhoidon- dialogisarjassa elämänpolunvalmentaja Pauli Liikala avaa ”Kokemuksia hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisestä.” Paulilla on pitkäaikainen työkokemus liikkeenjohdon konsulttina ja mentorina. Hän on myös positiivisen psykologian valmentaja ja NHA elintapavalmentaja.  Paulilla on...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Tee sähköpostitilaus blogiin

Tilaa ilmoitukset uusista artikkeleista syöttämällä sähköpostiosoitteesi

Seuraa meitä somessa, niin saat lisätietoa tutkimuksistamme ja hankkeistamme!

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry