Mikrobilääkeresistenssiä vähennettävä

Tutkittuja ja turvallisia CAM-hoitoja käyttämällä sattaa olla mahdollista vähentää antibioottien käyttöä ja näin vaikuttaa mikrobilääkeresistenssiin, totesi professori Erik Baars 7.12.2020 aloituswebinaarissa, jonka järjestivät europarlamentaarikkojen intressiryhmä  Launch of the MEP Interest Group on Integrative Medicine & Health – YouTube: Erik Baarsin esitys alkaa videossa n. 42. minuutin kohdalla.

– Mikrobilääkeresistenssi, AMR=antimicrobial (drug) resistance, on valtava globaali ongelma.  Satoja tuhansia eläimiä kuolee joka vuosi infektioihin. Jos ongelmaa ei ratkaista, niin kuolleiden eläinten lukumäärän arvioidaan nousevan yli 10 miljoonaan eläimeen vuoteen 2050 mennessä. Taloudelliset menetykset ovat valtavat, Erik Baars, Leidenin soveltavien tieteiden yliopiston (Alankomaat) professori sanoi.

Hän piti alustuksen ”CAM-hoitostrategioiden rooli antibioottien tarpeenmukaisessa käytössä”. Hän muistutti, että antibioottien tehottomuuden eli mikrobiresistenssin lisääntyminen  on maailmanlaajuisesti suuri ongelma.

Infektioiden hoito muilla kuin antibiooteilla on yksi keino vähentää mikrobilääkeresistenssiä. Erityisen hyvä kohde on akuuttien yksinkertaisten (uncomplicated) hengitystietulehdusten hoito. Ks. Views regarding use of complementary therapies for acute respiratory infections: Systematic review of qualitative studies – ScienceDirect

Pääasialliset globaalit, alueelliset ja kansalliset mikrobilääkeresistenssistrategiat ovat Erik Baarsin mukaan:

 1. Infektioiden ennaltaehkäisy ja resistenttien bakteerien kontrollointi ja näiden seuranta
 2. Antibioottiresistenssin ja antibioottien käytön tutkimus
 3. Antibioottien tarkoituksenmukainen käyttö (ei esim. virusinfektioihin)
 4. Antibioottien käytön vähentäminen (esim. viivästetyt lääkemääräykset ja antibioottien vaihtoehdot)
 5. Uusien antibioottien kehittäminen

Täydentävää ja vaihtoehtoista lääketiedettä (CAM) ja yhdistävää (integratiivista) lääketiedettä (IM) ei mainita strategioiden joukossa. (Erik Baars)

Kuinka onnistunutta strategioiden käyttö on ollut?

Esityksessään Erik Baars totesi, että  antibioottien systeeminen kokonaiskäyttö Euroopan talousalueella vuosina 2010-2019 on joissakin maissa hiukan vähentynyt, mutta toisissa lisääntynyt. Sairaaloiden keskimääräisessä käytössä vuosina 2010-2019 ei havaittu tilastollisesti merkitsevää muutosta EU:ssa/ Euroopan talousalueella.

Kuitenkin tilastollisesti merkitsevä laskeva trendi havaittiin 7 maassa, jotka ovat Belgia, Suomi, Latvia, Luxemburg, Hollanti, Norja ja Espanja. Tilastollisesti  merkitsevä kasvutrendi havaittiin 6 maassa, jotka ovat Bulgaria, Kroatia, Irlanti, Liettua, Malta ja Englanti. (Lähde: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus,ECDC 2020: Antimicrobial consumption in the EU/EEA. Annual Epidemiological Report for 2019)

Monet lääkärit eivät Erik Baarsin mukaan halua käyttää täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tarjoamia hoitoja antibioottien sijasta. Syitä ovat esimerkiksi:

 • Potilas painostaa määräämään antibiootteja
 • Puutteelliset tiedot antibioottiresistenssistä ja sen muodoista
 • Puutteelliset tiedot täydentävästä ja vaihtoehtoisesta lääketieteestä (CAM)  yleensä
 • Pelko, että CAM-metodit eivät vaikuta
 • Puutteelliset tiedot vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta
 • Yrttiterapeuttien (oletettu) puutteellinen sääntely
 • Yrttien laaduntarkastuksen huolet ja mahdolliset yrttivalmisteet – lääkkeet -yhteisvaikutukset
 • Aihetta koskeva lääkärien ja potilaiden välinen kommunikaation puute.

Englantilaisen tutkimuksen mukaan lääkärit, joilla on koulutusta täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen alalta, kirjoittavat tutkimusten mukaan vähemmän antibioottireseptejä. (Erik Baars)

Voiko Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede auttaa vähentämään antibioottien käyttöä?

Erik Baars kertoi tutkimushankkeen ”Antibioottien tarkoituksenmukainen käyttö: Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) hoitostrategioiden rooli” tuloksista tiivistetysti, että:

 • on olemassa tiettyjä terveyden edistämiseen tähtääviä täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) ennaltaehkäisy- ja hoitostrategioita (sisältäen luonnon parantavien tuotteiden käytön ja kuumeen hallinnan)
 • on myös olemassa näyttöä, että ennaltaehkäisy ja jotkut hoitostrategiat voivat olla vaikuttavia ja turvallisia.
 • monet täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) hoitostrategiat (esim. hengitysteiden ja keuhkojen sekä virtsarakon ja virtsateiden alueen tulehduksiin) ovat lupaavia, mutta kaiken kaikkiaan korkealaatuinen näyttö puuttuu
 • täsmällisempi tutkimus on välttämätöntä, jotta saadaan korkealaatuista näyttöä (kustannus)tehokkuudesta.

KUVA: Tavanomaisen (conventional) lääketieteen sekä täydentävän ja vaihtoehtoisen CAM) ja yhdistävän (IM) lääketieteen panos  antibioottien käytön vähentämiseksi:

Tavanomaisten  ehkäisystrategioiden pääkohteet:

– rokotukset

– hygienia

– ravitsemuksen parantaminen

– eristystoimenpiteet

Tavoite: Tuottaa spesifinen immuniteetti ja estää kosketus mikro-organismeihin

CAM/IM  ehkäisystrategioiden pääkohteet:

– elämäntapamuutokset/interventiot (vaikuttamistoimet, kuten stressin vähentäminen, rytminen elämäntyyli, harjoitukset)

– hoitotoimenpiteet (esim. apiterapia, probiootit) jotka vahvistavat sietokykyä

Tavoite: Parantaa fysiologian yleistä kyvykkyyttä selvitä ja sopeutua infektioihin

KUVA. Tavanomaisen (conventional) lääketieteen sekä täydentävän ja vaihtoehtoisen CAM) ja yhdistävän (IM) lääketieteen panos  antibioottien käytön vähentämiseksi:
 Tavanomaisten hoitostrategioiden pääkohteet:

-tappaa mikrobit lääkkeillä

-vähentää taudin oireita (kipu, epämiellyttävä olo, …)

Tavoite: Taistella sairautta vastaan

CAM/IM  hoitostrategioiden pääkohteet:

-vahvistaa immuunireaktiota

-lämmön/kuumeen säätely

-stressin vähentäminen

-hoito mikrobeilla

Tavoite: Organismin tukeminen jotta se selviää itse infektiosta vahvistamalla sen itsesäätelykyvykkyyttä

Luennoitsijan esittely: Erik Baars on  Euroopan useista yliopistoista ja tutkimuskeskuksista koostuvan Täydentävää ja vaihtoehtoista lääketiedettä (CAM), Yhdistävää lääketiedettä (IM) ja mikrobilääkeresistenssiä (AMR) tutkivan kansainvälisen tutkijaverkoston johtaja. Hän johtaa myös JPIAMR-projektia ”Antibioottien oikea käyttö: Täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen (CAM) hoitostrategioiden rooli”.

Tekstin koonnut Ilkka Westman.

 • All Posts
 • Asiantuntijahaastattelu
 • Blogi
 • Dialogi
 • Lääkärin työ
 • Mielipide
 • Perusterveydenhuolto
 • Sairaanhoitajan työ
 • Terveyspolitiikka
 • Tiedotteet
 • Tutkimus
 • Uutiset

Lisää kirjoituksia

WHO suosittelee avoimen dialogin mallia

“Suomalainen avoimen dialogin hoitomalli on mukana WHO:n uudessa ohjeistuksessa, jonka tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien ja toipumisorientaation toteutumista mielenterveyspalveluissa. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyössä kehittämä avoimen dialogin hoitomalli kehitettiin alkujaan...

Lue lisää

Monimuotoista auttamista

Yhdistävän hoitamisen potilaskeskeisyys avaa mahdollisuuden parantaa asiakastyytyväisyyttä, sillä se voi tuoda myönteisiä ratkaisuja pulmatilanteisiin hoitosuhteissa. Syöpälääkäri ja psykoterapeutti Päivi Hietanen kertoi Duodecim-lehden kolumnissaan vaativasta potilaasta vastaanotolla. Yhdysvaltalainen lääkäri ei kirjoituksen...

Lue lisää

TAIDE, LUONTO JA TERVEYS

Taide- ja luontoterapiat avaavat runsaasti mahdollisuuksia terveydenhuollossa Luonto ja taiteet – kuten musiikki, kuvataide, tanssi ja teatteri – ovat antiikista lähtien kuuluneet olennaisena osana eurooppalaisen terveyden ja sairaanhoidon kulttuuriin. Monet...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Seuraa meitä somessa, niin saat lisätietoa tutkimuksistamme ja hankkeistamme!

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry