Euroopan tasolle tarvitaan integratiivista systeemiajattelua ja tulevaisuuden visiointia

Julkaisemme tiivistelmiä Ennakoivan itsehoidon visio 2030 – tilaisuudesta (21.5.2024). Sirpa Pietikäisen puheenvuoron ydinkohdat:

Pitkäaikainen EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen kertoi avauspuheessaan tehneensä 15 vuotta yhdistävän lääketieteen edistämisen eteen töitä Euroopan tasolla. Suomessa on kriittisin suhtautuminen täydentäviin hoitokeinoihin, monessa muussa EU-maassa eri ammattilaiset tekevät kiinteästi yhteistyötä eikä kahtiajakoa ole nähtävillä.

Suomessa mediassa tuodaan usein vain ikäviä esimerkkejä esille ja toki on tärkeää muistaa eettisyys palveluita järjestettäessä. Yksityisten terveystoimijoiden alalle tarvitaan enemmän seurantaa ja yhteisiä käsityksiä. Kuluttajien ja palveluiden tarjoajien yhteiselle foorumille voisi olla tarvetta. Lisäksi Euroopan tasolla tarvittaisiin yhteistä lainsäädäntöä sekä enemmän yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tutkimusnäyttöä on joskus vaikea osoittaa holistisista menetelmistä ja samaan aikaan hukumme tiedon määrään sekä informaationpalasiin.

Sirpa muistutti, että tarvitsemme integratiivista systeemiajattelua ja tulevaisuuden visiointia terveyshaasteiden selättämiseen. Ihmisen kokonaistilanne tulee aina huomioida eikä katsoa vain yhtä pientä asiaa terveydestä. Usein jäädään liikaa kiinni sairauskeskeisyyteen ja unohdetaan terveys. Kaikkien terveystoimijoiden yhteistyötä tarvitaan, kun väestö ikääntyy. Myös potilasjärjestöjen tulisi tehdä enemmän yhteistyötä kokonaisterveyden edistämiseksi. Sirpa muistuttaa omalääkärijärjestelmän tärkeydestä ja tämä toimii monessa Euroopan maissa esimerkiksi kotilääkäri-mallina.

Olemme osa suurempaa kokonaisuutta

Suuremmassa kokonaisuudessa tulee muistaa planetaarisen terveyden näkökulma, ”olemme se vesi, jota juomme, ilma, jota hengitämme ja ruoka, jota syömme”. Ympäristö ja ihminen tulisi nähdä yhtenä kokonaisuutena: ennakointi ja terveyden edistäminen tulisi aloittaa ympäristön näkökulmasta: Miten ilman ja maaperän saastumista ennaltaehkäistään, miten ehkäisemme nanomuovien pääsyn ympäristöön, miten rakennamme kaupunkiympäristöä niin, että se lisää kevyen liikenteen käyttöä jne. Mikrobiomin huomioiminen on tärkeää terveyden kannalta ja esimerkiksi sairaalasiivouksessa voidaan käyttää maitohappobakteerituotteita siivouksessa, jolloin haitallisille bakteereille ei jää niin paljon tilaa kasvaa.

Yhteisöllisyys, resilienssi ja muutosvoiman ylläpitäminen ovat tärkeitä kaikkien hyvinvoinnin edistämiseksi. EU4Health on Euroopan Unionin 5 miljardin terveysohjelma, joka keskittyy elpymiseen ja selviytymiskykyyn, etenkin pandemiavalmiuteen ja -reagointiin.

Sirpa näkee tekoälyn mahdollisuutena kerätä valtavia tietomääriä yhteen, mutta samalla tulisi olla kriittinen sen suhteen, mistä tämä tieto tulee? Euroopan tasolle rakennetaan yhteinen terveysdata-avaruus, mikä mahdollistaa sekä tutkimustiedon kokoamisen että potilastietojen tarkastelun eri EU-maiden välillä. Tekoäly mahdollistaa myös esimerkiksi digitaalisten kaksosten tekemisen ja hoidon arvioinnin digitaalisesti ennen toimenpiteiden tekemistä.

Tulee muistaa, että ihminen kokonaisuutena on kuitenkin monimutkainen olento ja yhdistäviä keinoja tarvitaan kokonaisterveyden edistämiseksi.

Lisää kirjoituksia

haastattelukuva

Dialogi: Harri Peltomaa

Ennakoivan terveydenhoidon- dialogisarjassa psykoterapeutti, personal trainer ja tietokirjailija Harri Peltomaa on keskustelemassa aiheesta ”Fyysisestä ja psyykkisestä stressistä palautuminen”. Kaikenlainen kuormitus ja elimistön vireystilan nousu vaatii palautumista vastapainokseen. On hyvä huomioida,...

Lue lisää
eiv kuva 3

Ammattilaisten muuttuvat roolit ja keinot tulevaisuudessa

Julkaisemme tiivistelmiä Yhdistävä lääketiede ry:n Ennakoivan itsehoidon visio 2030 – tilaisuudesta (21.5.2024). Neurologian erikoislääkäri ja professori Markku Partinen ja lääkintöneuvos, eläkeläinen Jarmo Karpakka keskustelivat lääkärin muuttuvista rooleista ja keinoista tulevaisuudessa....

Lue lisää
haastattelukuva

Dialogi: Krista Lagus

Neurokirjon ihmisten työllisyystilanne on Suomessa heikko (Autismiliitto 2022). Diagnoosin puuttuessa tai myöhästyessä vuosilla, ihmiselle saattaa kehittyä erilaisten mielenterveyshaasteiden vyyhti, joka vaikuttaa sekä työllistymiseen että työskentelyyn. Työelämästä syrjäytyminen aiheuttaa taloudellisia haasteita...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry