Dialogi: Krista Lagus

Neurokirjon ihmisten työllisyystilanne on Suomessa heikko (Autismiliitto 2022). Diagnoosin puuttuessa tai myöhästyessä vuosilla, ihmiselle saattaa kehittyä erilaisten mielenterveyshaasteiden vyyhti, joka vaikuttaa sekä työllistymiseen että työskentelyyn. Työelämästä syrjäytyminen aiheuttaa taloudellisia haasteita ja vaikuttaa kokonaishyvinvointiin sekä osallisuuteen. Ennakoiva erityispiirteiden huomiointi ja tuki työyhteisössä jo ennen diagnoosia voi olla avainasemassa, jotta uupumiselta vältytään ja ihmisen potentiaali pääsee esiin.

Ennakoivan terveydenhoidon haastatteluvuorossa kokemusasiantuntija ja yhteiskuntadatatieteen professori Krista Lagus kertoo omista kokemuksistaan otsikolla ”Työmaailma neurokirjavin silmin.”

Kristan ehdotuksia ennakoivan terveydenhoidon manifestin tavoitteiksi ovat:

1. Työterveyshuollon palveluihin sisältyy neurokirjoon liittyvät tutkimukset, jolloin tarvittavat interventiot ja toimenpiteet työhön liittyviin muutoksiin kohdentuvat tarkoituksenmukaisesti ja riittävän ajoissa.

2. Neurokirjolla oman kokemuksensa perusteella oleva työntekijä tulee kuulluksi työhön liittyvien toiveiden ja tarpeiden osalta. Käydyn ystävällisen dialogin avulla varmistetaan, että kuormitustekijöitä ei kerry liiaksi ja työntekijän kyvyt sekä potentiaali kukoistavat työtehtävissä.

Autismiliitto 2022: https://autismiliitto.fi/toiminta/vaikuttaminen/tyo-ensin/

  • All Posts
  • Asiantuntijahaastattelu
  • Blogi
  • Dialogi
  • Tiedotteet
  • Tutkimus
  • Uutiset

Lisää kirjoituksia

Dialogisarjan käynnistäminen

Yhdistävä lääketiede käynnistää ennakoivan terveydenhoidon dialogit. Asiantuntijoina kuulemme  sekä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisia, päättäjiä, johtajia ja tutkijoita että kokemusasiantuntijoita. Haluamme edistää monialaista ja sektorirajat ylittävää keskustelua. Peräänkuulutamme uutta ajattelua...

Lue lisää
dialogikuva Pauli Liikala

Dialogi: Pauli Liikala

Ennakoivan terveydenhoidon- dialogisarjassa elämänpolunvalmentaja Pauli Liikala avaa ”Kokemuksia hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisestä.” Paulilla on pitkäaikainen työkokemus liikkeenjohdon konsulttina ja mentorina. Hän on myös positiivisen psykologian valmentaja ja NHA elintapavalmentaja.  Paulilla on...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry