Dialogi: Harri Peltomaa

Ennakoivan terveydenhoidon- dialogisarjassa psykoterapeutti, personal trainer ja tietokirjailija Harri Peltomaa on keskustelemassa aiheesta ”Fyysisestä ja psyykkisestä stressistä palautuminen”. Kaikenlainen kuormitus ja elimistön vireystilan nousu vaatii palautumista vastapainokseen. On hyvä huomioida, että vireystilaa nostava mielekäs tekeminen, kuten fyysinen urheilu ja innostava työ, luovat myös kuormitusta, jonka vastapainoksi tarvitaan riittävää lepoa, rauhoittumista sekä psyykkistä irrottautumista.

Harri Peltomaa ehdottaa Ennakoivan terveydenhoidon manifestin tavoitteeksi seuraavaa: ”On tärkeää, että jokainen meistä löytää omaan luonnolliseen stressinvaihteluun toimivia psyykkisen ja fyysisen palautumisen keinoja.”

”Jokaisen elämään kuuluu jatkuva ärsykkeiden kohtaaminen. Ärsykkeillä tarkoitan kaikkia sosiaalisia vuorovaikutustilanteita, arkeen liittyviä tehtäviä ja erilaisia haasteita sekä muuttuvia ja yllättäviäkin tilanteita. Näistähän elämä koostuu. Nämä nostavat eriasteisesti ihmisen vireystilaa. Lisäksi jokaisella on omat mielensisäiset tulkinta- ja toimintamallinsa: jollakin on vaativampi sisäinen ääni kuin toisella, mutta jokaisella myös ajatukset ja tulkinnat saavat aikaan toimintavireyden nousua.

Kaikki edellä kuvattu on aivan normaalia elämään kuuluvaa stressireaktioista johtuvaa vireystilan vaihtelua, eikä siinä ole mitään epänormaalia, epätoivottavaa tai huonoa. Ilman loppusuoran stressiä, ja siitä seuraavaa toimintakyvyn nousua, jäisi moni projekti elämässä toteutumatta.

Ongelmaksi stressi voi muodostua, jos se on pitkäkestoista ja katkeamatonta. Tällöin se voi saada aikaan fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia kehon ja mielen tasolla. Jokainen tietänee, miten stressi tyypillisesti vaikuttaa juuri häneen, sillä tuskimpa kukaan on onnistunut elämään täysin stressitöntä elämää.

Stressin vastavoima on palautuminen, sekä fyysisellä että psyykkisellä tasolla. Jos palautuminen on riittävää, stressi toimii tarkoituksenmukaisena käyttövoimana elämässä. Fyysinen palautuminen on lepoa ja rauhoittumista, ja sen tärkein vaihe päivässä on hyvälaatuinen yöuni.

Psyykkinen palautuminen tarkoittaa aktiivisesti mielessä käsitellyistä, jopa stressaavista, asioista irti päästämistä, jotta myös mielen tasolla päästään lepäämään. Juuri irrottautuminen on tutkimuksissa havaittu tehokkaimmaksi psyykkistä tai psykologista palautumista mahdollistavaksi tekijäksi. Monilla tietotyöläisillä työpäivä voi jatkua vielä illalla kotikoneella tai jopa sängyssä nukkumaan mennessä eri viestipalvelujen ja työhön liittyvien somekanavien seuraamisella. Olisi viisasta vetää raja johonkin kohtaa päivää, milloin työtehtävien pohdiskelu päättyy, ja erityisen viisasta olisi vetää tämä raja siihen kohtaan, mihin määritelty työaika päättyy.

Kuten manifestin tavoitteessa esitän, stressi on luonnollinen osa elämää, ja tasapainoiseen elämään kuuluu juuri itselle sopivien palautumisen taitojen löytäminen.

Näitä kysymyksiä olen käsitellyt kirjassani Stressi, palautuminen ja hyvinvointi (Opintoverkko, 2015).”

-Harri Peltomaa-

  • All Posts
  • Asiantuntijahaastattelu
  • Blogi
  • Dialogi
  • Tiedotteet
  • Tutkimus
  • Uutiset

Lisää kirjoituksia

freepik whd

Ennakoivan terveydenhoidon merkitys korostuu

YK:n Maailman terveyspäivää vietettiin su 7.4.2024 Maailman terveyspäivänä nostetaan tärkeitä terveyteen liittyviä teemoja esille. Tänä vuonna erityisenä teemana on ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. Teemalla puolustetaan kaikkien ihmisten oikeutta saada laadukkaita...

Lue lisää

Elämäntavoilla yhdeksän tervettä elinvuotta lisää

”On tutkimusnäyttöä, että terveillä elämäntavoilla voidaan saavuttaa yhdeksän tervettä elinvuotta. Samalla voidaan myös vähentää ihmisten inhimillistä kärsimystä ja saada säästöjä sekä ihmisten että yhteiskunnan terveysmenoihin.” sanoo Yhdistävä lääketiede ry:n varapuheenjohtaja, farmasian...

Lue lisää

Dialogi: Mika Pyykkö

Ennakoiva terveydenhoito – dialogisarjassa Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö avaa sitä, miten olosuhteet mahdollistavat aivoterveet valinnat. Mika Pyykkö ehdottaa Ennakoivan terveydenhoidon – manifestin tavoitteeksi seuraavaa: ”Luodaan aivoterveydelle turvallisia ympäristöjä, joissa ihmisten...

Lue lisää
haastattelukuva

Dialogi: Krista Lagus

Neurokirjon ihmisten työllisyystilanne on Suomessa heikko (Autismiliitto 2022). Diagnoosin puuttuessa tai myöhästyessä vuosilla, ihmiselle saattaa kehittyä erilaisten mielenterveyshaasteiden vyyhti, joka vaikuttaa sekä työllistymiseen että työskentelyyn. Työelämästä syrjäytyminen aiheuttaa taloudellisia haasteita...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry