Dialogi: Erkki Antila

Lääkäri Erkki Antila avaa tässä dialogissa sairauksista paranemista ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen. Kansansairauksien hoitamisessa (kuten II tyypin diabetes tai kohonnut verenpaine) sairauksien juurisyiden tiedostaminen on tärkeää. ”Tieto on parannuksen avain”, kiteyttää Erkki.

Ihmisen tulee ymmärtää oman toimintansa vaikutus terveyteensä. Sairaudet ovat usein elämäntavoista riippuvaisia, jolloin oikea tieto paranemisen mahdollisuuksista on tärkeää. On hyvä huomioida, että krooniset sairaudet eivät välttämättä ole pysyviä, vaan moneen asiaan pystyy itse vaikuttamaan, jolloin sairaudesta on mahdollista myös toipua.

THL:n FinRavinto -tutkimuksen mukaan vain noin 20 % syö ravitsemussuositusten mukaisesti. Vuonna 2017 kerätyssä aineistossa miehistä 14 % ja naisista 22 % kulutti kasviksia, hedelmiä ja marjoja päivittäisen suosituksen mukaisesti (Valsta ym. 2018).

Erkki puhuu esimerkiksi riittävän kuidun saannin merkityksestä terveydelle. Kuitu on ruokaa suoliston mikrobeille, jotka tuottavat terveyttä edistäviä lyhytketjuisia rasvahappoja ja muita ravintotekijöitä. Hyvät kuidut ovat edellytys mm. serotoniinin tuotannolle.

Tieto ei usein yksinään riitä, vaan tarvitaan yksilö- tai ryhmämuotoista terveysvalmennusta elämäntapamuutosten onnistumiseksi. Ammattilaisen kanssa voi saada elämäntapamuutosprosessin alkuun, jolloin paraneminenkin mahdollistuu. Tietoon perustuvat työkalut tulevat muuttamaan terveydenhuollon alan ammattilaisten roolia valmentavampaan suuntaan (Tuomisto 2015).

Tuomisto, J. Massadata kansanterveyden edistämisessä. Lääketieteellinen aikakausilehti Duodecim 2015;131(22):2179-87. https://www.duodecimlehti.fi/duo12538

Valsta L, Kaartinen N, Tapanainen H, ym. toim. Ravitsemus Suomessa – Finravinto 2017 -tutkimus. THL raportti 12/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.

Dialogi: Erkki Antila

Lisää kirjoituksia

eiv 2030

Ennakoivan itsehoidon visio 2030 -tapahtuma

Yhdistävä lääketiede ry järjestää Radical Health Festivalin yhteydessä maksuttoman tapahtuman tiistaina 21.5.2024 klo 12.00-17.30 Messukeskuksessa. Teemana on ennakoiva itsehoito ja erityisesti ravitsemus. Puhujina mm. Sirpa Pietikäinen, Olli Sovijärvi ja Hanna...

Lue lisää
haastattelukuva

Dialogi: Harri Peltomaa

Ennakoivan terveydenhoidon- dialogisarjassa psykoterapeutti, personal trainer ja tietokirjailija Harri Peltomaa on keskustelemassa aiheesta ”Fyysisestä ja psyykkisestä stressistä palautuminen”. Kaikenlainen kuormitus ja elimistön vireystilan nousu vaatii palautumista vastapainokseen. On hyvä huomioida,...

Lue lisää

Dialogi: Mika Pyykkö

Ennakoiva terveydenhoito – dialogisarjassa Aivoliiton toiminnanjohtaja Mika Pyykkö avaa sitä, miten olosuhteet mahdollistavat aivoterveet valinnat. Mika Pyykkö ehdottaa Ennakoivan terveydenhoidon – manifestin tavoitteeksi seuraavaa: ”Luodaan aivoterveydelle turvallisia ympäristöjä, joissa ihmisten...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry