Dialogi: Anssi Leikola

Ennakoivan terveydenhoidon -dialogisarjan haastattelussa on vuorossa psykiatri, terapeutti ja työnohjaaja Anssi Leikola aiheella ”Turvallisen vuorovaikutuksen merkitys terveydelle”. Turvallisen ilmapiirin luominen on terveyden ja paranemisen edellytys, tätä luodaan yhdessä vuorovaikutustilanteissa vastaanotolla tai arkisissa kohtaamisissa. Kohdatuksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen on ihmiselle tärkeää.

Anssi Leikola ehdottaa Ennakoivan terveydenhoidon manifestin tavoitteeksi seuraavaa:

”Turvallinen kohtaaminen parantaa.”

”Turvallinen kohtaaminen parantaa. Onko sillä tunnustettu arvo? Epävarmuus ja kiire syövät mahdollisuuden läsnäoloon. Pirstoutunut järjestelmä hierarkioineen ja katkeileva hoitoketju kiristää pinnaa molemmin puolin. Nykytilanne johtaa ihmisen suojautumiseen ja käytettävien kohtaamisresurssien hukkaan. Yhtä lailla, olitpa sitten palvelun käyttäjä tai ammattilainen. Teknologiakin voi tulla ihmisten kohtaamisen väliin, esteeksi, toisaalta se voi laajentaa kohtaamisen tapojen kirjoa, kuten pandemian aikana opimme.

Tiede kertoo meille, kuinka ihminen, autonomisen hermostonsa välityksellä, ”tutkailee” jatkuvasti turvallisuuttaan! Biologiset tosiseikat puoltavat läsnäolossa piilevää ohittamatonta kustannushyötyä. Sama aika muuten kuluu turvalliseen ja turvattomaan kohtaamiseen, se ei siis maksa yhtään enempää.

Kirjastoissa on jo kirjattu yleisölle tiedote turvallisesta tilasta, sen lukiessani koen helpotuksen. Miten pieni ja silti vaikuttava palanen arkitietoa! Ennakointi on myös turvallisuutta.

Jo yksi yhteisesti onnistunut kohtaaminen voi olla ratkaiseva ja käänteentekevä, palauttaessaan toivon. Toivo on turvallisuutta, joka heijastuu hermostoon. Myös tasavertaisuuden kokemus luo turvallisuutta ja ajatuksen mahdollisuudesta vaikuttaa, oman elämänsä tärkeisiin valintoihin.

Painotettakoon myös pitkäjänteisyyden isoa turvallisuusmerkitystä vuorovaikutuksessa (esim. omalääkärijärjestelmä), jolla on todettu suora vaikutuksensa jopa kuolleisuuteen.

Pandemian torjuntatoimet antoivat meille vastikään ison reaalimaailman näytön siitä, miten terveellistä ihmisten välinen kohtaaminen biologisesti on. Esimerkiksi nuorten nykyinen psykofyysinen pahoinvointi ei ilmene sattumalta juuri nyt.

Meillä on joka päivä käsillä mittaamaton uusiutuva terveysvaranto, jota ei kannata säästää tulevaisuuteen. Hetken jakaminen yhdessä. Luottamuspääoma on korvaamaton.”

-Anssi Leikola-

Leikola, Anssi. ”Autonominen hermosto ja turvallisuus”, Pelastakaa lapset- lehti, 2016. https://dissociation.fi/…/autonominen-hermosto-ja…/

Leikola, Anssi; Mäkelä, Jukka; Punkanen, Marko. ”Polyvagaalinen teoria ja emotionaalinen trauma”, Duodecim- lehti, 1/2016.

https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo12910.pdf

Porges, Stephen W. “Polyvagal Theory: A Science of Safety”, Frontiers of Integrative Neuroscience, May 2022.

https://www.frontiersin.org/…/10.3389/fnint.2022.871227/full

Lisää kirjoituksia

Dialogi: Pauliina Aarva

Ennakoivan terveydenhoidon -dialogisarjassa terveyden edistämisen dosentti Pauliina Aarva avaa aihetta ”Lääkkeettömät keinot ihmisen arjessa.”  Ennakoivan terveydenhoidon – manifestiin Pauliina ehdottaa tavoitteeksi:  ”Suositaan lääkkeettömiä keinoja ensisijaisena vaihtoehtona terveydenhoidossa ja vaivojen lievityksessä...

Lue lisää
haastattelukuva

Dialogi: Anssi Leikola

Ennakoivan terveydenhoidon -dialogisarjan haastattelussa on vuorossa psykiatri, terapeutti ja työnohjaaja Anssi Leikola aiheella ”Turvallisen vuorovaikutuksen merkitys terveydelle”. Turvallisen ilmapiirin luominen on terveyden ja paranemisen edellytys, tätä luodaan yhdessä vuorovaikutustilanteissa vastaanotolla...

Lue lisää
eiv 2030

Ennakoivan itsehoidon visio 2030 -tapahtuma

Yhdistävä lääketiede ry järjestää Radical Health Festivalin yhteydessä maksuttoman tapahtuman tiistaina 21.5.2024 klo 12.00-17.30 Messukeskuksessa. Teemana on ennakoiva itsehoito ja erityisesti ravitsemus. Puhujina mm. Sirpa Pietikäinen, Olli Sovijärvi ja Hanna...

Lue lisää

Dialogi: Erkki Antila

Lääkäri Erkki Antila avaa tässä dialogissa sairauksista paranemista ja sitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen. Kansansairauksien hoitamisessa (kuten II tyypin diabetes tai kohonnut verenpaine) sairauksien juurisyiden tiedostaminen on tärkeää. ”Tieto...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry