Perusterveydenhuolto

Täydentäviä psykososiaalisen tuen palveluja

Perusterveydenhuoltoon tarvitaan täydentäviä psykososiaalisen tuen palveluja. Käypä hoito-suositukseen on kirjattu mindfulness, meditaatio, liikunta ja jooga traumaperäisen stressihäiriön täydentäviksi hoitomuodoiksi aikuisille (1). Tämä on hyvä esimerkki yhdistävän lääketieteen ajattelutavan soveltamisesta käytäntöön. Stressihäiriötä pyritään nykyisin hoitamaan ensisijaisesti lääkkeettömillä hoidoilla. Traumaperäisen stressihäiriön kehittymistä voidaan ennaltaehkäistä muun muassa siten,… Lue lisää »Täydentäviä psykososiaalisen tuen palveluja