Aromaterapia voi auttaa uniongelmien ja vaihdevuosioireiden hoidossa

Uniongelmat, kuten unettomuus tai huono unenlaatu, ovat yleisiä ympäri maailman. Korealainen systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi (Her & Cho, 2021) selvitti aromaterapian vaikutusta unenlaatuun.

Aromaterapia tarkoittaa hoitomuotoa, jossa pyritään edistämään terveyttä ja hyvinvointia käyttämällä eteeristä öljyä esimerkiksi hengityksen kautta tai hieromalla iholle.

Tässä meta-analyysissä keskityttiin aikuisille ja ikääntyneille tehtyihin tutkimuksiin, tutkimuksia haettiin lääketieteen eri tietokannoista 2011–2019 ja mukaan valittiin vain tutkimukset, jotka käsittelivät aromaterapiaa ja unta.

Tutkimusten valinta tehtiin systemaattisille katsauksille luotujen tieteellisten periaatteiden mukaisesti. Lopulta mukaan meta-analyysiin valikoitui 30 tarkastelun läpikäynyttä ja kriteerit täyttävää tutkimusartikkelia.

Valituissa 30 tutkimuksessa käytettiin aromaterapiaa hieronnan muodossa 13 tutkimuksessa ja hengityksen kautta 17 tutkimuksessa. Suurimmassa osassa (26) käytettiin vaikuttavana eteerisenä öljynä laventelia.

Aromaterapia näytti vaikuttavan paremmin unenlaatuun hieronnan kautta

Meta-analyysin tulos oli, että valituista 30 tutkimuksesta 20 todisti aromaterapian parantavan unenlaatua.

Toisaalta tutkimuksen päätelmissä huomautetaan, että tulokset olivat parempia iäkkäillä henkilöillä sekä sairaalapotilailla kuin terveillä ihmisillä. Myös käytetty aromaterapian muoto oli oleellinen, eli eteerinen öljy näytti vaikuttavan unenlaatuun paremmin ihon kautta eli hieromalla kuin hengitysteiden kautta.

Lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että aromaterapian vaikutus unenlaatuun oli paras tutkimuksissa, joissa hoitoa annettiin 4 viikkoa tai lyhyemmän ajan ja korkeintaan 12 kertaa. Parhaiten aromaterapia näyttää tutkimuksen nojalla sopivan akuuttiin unettomuuteen, ja liian pitkä hoitojakso voi puolestaan huonontaa tehoa.

Aromaterapiaa kannattaisi tämän tutkimuksen mukaan käyttää aikuisten ja etenkin ikääntyneiden ja sairaalahoidossa olevien uniongelmien hoidossa, mutta tarvitaan vielä lisää tutkimusta siitä, mikä hoitotapa toimii parhaiten, kuinka usein käytettynä ja kuinka pitkän ajan.

Vaihdevuosioireisiin apua aromaterapiasta – lisätutkimusta tarvitaan

Toinen vastikään julkaistu aromaterapiaa käsittelevä systemaattinen tutkimuskatsaus (Lee et al., 2021) keskittyy vaihdevuosioireisiin. Kuten yllä olevassa tutkimuksessa, tässäkin tutkijat kävivät läpi elektronisia tietokantoja. Meta-analyysiin valikoitui 7 tutkimusta.

Vaihdevuodet aiheuttavat naisille mm. kuumia aaltoja, sydämentykytyksiä, unihäiriöitä, väsymystä, seksuaalista haluttomuutta ja emättimen kuivuutta. Oireita hoidetaan useimmiten hormonikorvaushoidoilla.

Meta-analyysiin valitut tutkimukset osoittavat erilaisia tuloksia. Niissä on käytetty eteerisenä öljynä laventelia ja nerolia sekä öljysekoituksia. Aromaterapian muodot ovat olleet sekä hengityksen että hieronnan kautta tehtäviä, tutkimuksesta riippuen.

Tutkitut vaikutukset ovat liittyneet sekä vaihdevuosioireisiin yleensä että erityisiin oireisiin, kuten fyysisiin oireisiin, seksuaaliseen haluun ja unenlaatuun.

Tutkimuskatsauksen mukaan aromaterapia – laventeliöljy ja neroliöljy pieninä annoksina – saattaa helpottaa erilaisia vaihdevuosioireita. Toisaalta tutkimuskatsauksessa huomautetaan, että muun muassa valittujen tutkimusten tulosten raportoinnin puutteiden vuoksi tarvitaan laajempia lisätutkimuksia, jotta nämä vaikutukset voidaan vahvistaa.

Lähteet:

Her, J. & Cho, M.K. 2021. Effect of aromatherapy on sleep quality of adults and elderly people: A systematic literature review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine (60).

Lee, H.W., Ang L., Choi, J. & Lee, M.S. 2021. Aromatherapy for Managing Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials. The Journal of Alternative And Complementary Medicine (27, 813–823). https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/acm.2020.0315

 • All Posts
 • Asiantuntijahaastattelu
 • Blogi
 • Dialogi
 • Lääkärin työ
 • Mielipide
 • Perusterveydenhuolto
 • Sairaanhoitajan työ
 • Terveyspolitiikka
 • Tiedotteet
 • Tutkimus
 • Uutiset

Lisää kirjoituksia

Meppien ryhmä ajaa yhdistävää lääketiedettä

Ryhmä  Euroopan parlamentin jäseniä perusti intressiryhmän (Interest Group) edistämään yhdistävän lääketieteen periaatteiden mukaista terveyden ja sairauden hoitoa Euroopassa. MEP Interest Group on Integrative Medicine and Health – Eurocam (cam-europe.eu). MEP...

Lue lisää
freepik whd

Ennakoivan terveydenhoidon merkitys korostuu

YK:n Maailman terveyspäivää vietettiin su 7.4.2024 Maailman terveyspäivänä nostetaan tärkeitä terveyteen liittyviä teemoja esille. Tänä vuonna erityisenä teemana on ”minun terveyteni, minun oikeuteni”. Teemalla puolustetaan kaikkien ihmisten oikeutta saada laadukkaita...

Lue lisää

Toimintamme on monialaista, monitieteistä ja eri sektoreita yhdistävää.

Seuraa meitä somessa, niin saat lisätietoa tutkimuksistamme ja hankkeistamme!

Copyright © 2024 Yhdistävä Lääketiede ry