0520-vL1jHdlb-vastavalo-573625_cropped

SILTA YHDISTÄÄ ERI NÄKEMYKSIÄ

 • Yhdistys kutsuu terveyden- ja sosiaalialan toimijoita, päättäjiä ja tutkijoita sekä kaikkia kiinnostuneita keskustelemaan kokonaisvaltaisesta hoidosta, hoivasta, paranemisesta ja terveyden edistämisestä.
 • Avoin, kunnioittava ja ymmärrystä lisäävä dialogi on tapamme vaikuttaa yhteiskuntaan ja sote-palveluihin.
 • Yhdistys osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ihmiskeskeiseen kehittämiseen.
 • Jäsenemme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröityjä ammattihenkilöitä, mm. lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja ja farmaseutteja, sekä alan tutkijoita.
 • Yhdistävän lääketieteen yhdistyksiä toimii useissa maissa.


PERIAATTEET

 • Ymmärrys kehon ja mielen vahvasta yhteydestä on yhdistävän lääketieteen ytimessä niin käytännön toiminnassa kuin tutkimuksessa.
 • Yhdistävä lääketiede on monitieteistä ja nojautuu erilaisiin viitekehyksiin. Keskiössä ovat ihmisen koettu terveys ja hyvinvointi, kuten elämänlaatu ja toimintakyky.
 • Se tukee ihmisen omia kykyjä ja arvostaa hänen toiveitaan, kokemuksiaan sekä näkemyksiään terveydestään.
 • Sen käytännön toiminta on moniammatillista yhteistyötä terveydenhuoltojärjestelmän tarjoamien palvelujen ja näyttöön perustuvia täydentäviä hoitomuotoja tarjoavien kesken.
 • Yhdistys tukee kaikkea sellaista toimintaa, joka vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ulkoisia ja sisäisiä voimavaroja eli jaksamista.
 • Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.


inhimilliset arvot

 • Arvojamme ovat ystävällisyys, huolenpito, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja ymmärrys sekä omista että toisen ihmisen tarpeista. Inhimilliset toimintatavat vapauttavat voimavaroja parantamiseen ja parantumiseen.
 • Arvomuutos alkaa yksilöistä ja yhteisöistä ja toteutuu rakenteellisina uudistuksina sekä arjen käytäntöjen kehittymisenä.
 • Nämä arvot ohjaavat toimintaamme sote-­järjestelmän vahvistamiseksi niin, että se pystyy vaikuttavasti palvelemaan ihmisiä: lievittämään kipua ja kärsimystä elämän kriisien, sairauden tai kuoleman kohdatessa.

Tervetuloa mukaan!